Přijímací řízení – Krok za krokem


Fáze I – Internetová registrace uchazeče (IRK)

 • Navštivte internetovou stranu www.dsw.edu.pl/nabor a vytvořte účet na webu
 • V internetové registraci zadejte bezpečné heslo k účtu, které si zapamatujte nebo uložte.
 • Po přihlášení zadejte nezbytné osobní údaje a vyberte správný obor a specializaci vašeho studia.
 • Potvrďte svůj výběr příslušným tlačítkem.

Až do přijetí konečného rozhodnutí o výběru oboru a specializace, můžete v systému IRK doplňovat nebo měnit všechny údaje.Fáze II – Předložení všech písemných dokumentů

Po vytištění žádosti o přijetí a smlouvy (generováno automaticky v systému IRK) podepište a doručte osobně nebo doporučenou poštou se všemi potřebnými dokumenty přijímacího řízení na:

 • Kancelář přijímacího řízení v Ostravě, Vysoká škola DSW, Sokolská třída 1615/50, 702-00 Ostrava.
 • Překlady dokumentů soudním překladatelem do polského jazyka lze po domluvě zajistit v Kanceláři přijímacího řízení v Ostravě.

Jaké další dokumenty musíte vyplnit a doručit?

Seznam požadovaných dokladů pro přijímací řízení uchazečů I. (bakalářského) stupně:

 • Maturitní vysvědčení – ověřená fotokopie
 • Překlad ověřené fotokopie maturitního vysvědčení soudním překladatelem do polského jazyka
 • 1 x digitální fotografie a 1 x klasická fotografie *
 • Fotokopie občanského průkazu nebo cestovního pasu (originál ke kontrole)
 • Fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny (originál ke kontrole)
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (dvojjazyčný formulář k dispozici ke stažení na webových stránkách) – Příloha k přihlášce

Seznam požadovaných dokladů pro přijímací řízení uchazečů II. (magisterského) stupně:

 • Bakalářský diplom a Suplement (dodatek k diplomu), který umožňuje přihlášení ke studiu magisterského stupně v zemi, ve které byl vydán – ověřená fotokopie. V případě nestandardních bakalářských diplomů, bude zapotřebí diplom opatřit Apostille.
 • Překlad ověřené fotokopie bakalářského diplomu soudním překladatelem do polského jazyka
 • 1 x digitální fotografie a 1 x klasická fotografie *
 • Fotokopie občanského průkazu nebo cestovního pasu (originál ke kontrole)
 • Fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny (originál ke kontrole)
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (dvojjazyčný formulář k dispozici ke stažení na webových stránkách) – Příloha k přihlášce


Kde mohu zaslat své dokumenty?

Punkt rekrutacyjny we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku)

tel.: 71 356 15 31,

tel.: 71 356 15 32,

tel.: 71 356 15 73

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702-00 Ostrava

tel.: +420 721 889 066

tel.: +420 776 611 040

e-mail: studium@dsw.edu.pl

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 15.00

Úterý 9.00 – 15.00

Středa 9.00 – 15.00

Čtvrtek 9.00 – 15.00

Pátek 9.00 – 15.00

Osobní konzultace jsou možné po telefonické domluvě.


* Podrobné požadavky s ohledem na velikost a vzhled fotografie:
 • Digitální fotografie – barevná, bez pokrývky hlavy, jednotné pozadí, dobrá ostrost, přirozený odstín pleti, obraz od vrcholu hlavy až do ramen, jasné oči dívající se dopředu, přirozený výraz; uložen ve formátu JPG, rozměry 400×500 pixelů (můžete nahrát fotografii do systému IRK nebo zaslat na CD);
 • Klasická fotografie – fotografie v tradiční velikosti 35×45 mm, podepsána na zadní straně (příjmení, křestní jméno), stejně jako přiložená digitální fotografie, dodaná se všemi dokumenty k přijímacímu řízení


Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ

Rekrutacja