Přijímací řízení – Krok za krokem

Fáze I – Internetová registrace uchazeče

 • Navštivte internetovou stranu https://dsw.edu.pl/rekrutacja/krok1
 • V internetové registraci zadejte nezbytné osobní údaje a vyberte správný studijní obor.
 • Po registraci zašleme na Vaši e-mailovou adresu ověřovací odkaz a po potvrzení registrace Vám automaticky vygenerujeme a zašleme vyplněné formuláře v jazyce polském (formuláře v jazyce českém obdržíte v den Imatrikulace na DVŠ ve Wroclawi).
 • Nezapomeňte, že podmínkou pro přijetí ke studiu je doručení všech patřičných dokumentů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí aplikací.
 • Napište nám na studium@dsw.edu.pl pro doplňující informace ke studiu.

Fáze II – Předložení všech písemných dokumentů

Po vytištění všech formulářů (generováno automaticky), vše podepište a zašlete spolu se všemi potřebnými dokumenty doporučeně na adresu:
 • Kancelář přijímacího řízení v Ostravě, Vysoká škola DSW, Sokolská třída 1615/50, 702-00 Ostrava.
 • Překlady dokumentů soudním překladatelem do polského jazyka lze po domluvě zajistit v Kanceláři přijímacího řízení v Ostravě.

Jaké další dokumenty musíte vyplnit a doručit?

Seznam požadovaných dokladů pro přijímací řízení uchazečů II. (magisterského) stupně:
 • Bakalářský diplom a Suplement (dodatek k diplomu), který umožňuje přihlášení ke studiu magisterského stupně v zemi, ve které byl vydán – ověřená fotokopie. V případě nestandardních bakalářských diplomů, bude zapotřebí diplom opatřit Apostille.
 • Překlad ověřené fotokopie bakalářského diplomu soudním překladatelem do polského jazyka
 • 2 x klasická fotografie *
 • Fotokopie občanského průkazu nebo cestovního pasu (originál ke kontrole)
 • Fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny (originál ke kontrole)
 • Potvrzení o platbě Administrativního a přijímacího poplatku (85 PLN), Potvrzení platby 1 splátky školného, Potvrzení o platbě poplatku za studijní průkaz (22 PLN).

Kde mohu zaslat své dokumenty?

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku) tel.: 71 356 15 31, tel.: 71 356 15 32, tel.: 71 356 15 73 e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702-00 Ostrava tel.: +420 721 889 066 tel.: +420 776 611 040 e-mail: studium@dsw.edu.pl

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 15.00 Úterý 9.00 – 15.00 Středa 9.00 – 15.00 Čtvrtek 9.00 – 15.00 Pátek 9.00 – 15.00 Osobní konzultace jsou možné po telefonické domluvě.

* Podrobné požadavky s ohledem na velikost a vzhled fotografie:
 • Klasická fotografie – barevná fotografie v tradiční velikosti 35×45 mm (jak na občanský průkaz), podepsána na zadní straně (příjmení, křestní jméno)

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja