Národní bezpečnost / Řízení bezpečnosti v Evropské Unii

Studium specializace Řízení bezpečnosti v Evropské Unii se zabývá problematikou vytváření projektů pro bezpečnost orgánů EU a správních orgánů členských států. Evropská Unie tvoří jeden komplex bezpečnosti a specifika jejího provozu a povaha hrozeb vyžaduje provádění doplňkových činností orgánů EU a členských států.V průběhu studia budou představeny jednotlivé funkční oblasti bezpečnostní politiky EU (sociální zabezpečení, politické, energetické, finanční, hospodářské, atd), koncepce a strategie pro bezpečnost EU a způsoby jejich praktického uplatňování v politice organizací tak jako v členských státech.
V průběhu studia budou prezentovány konkrétní způsoby zavedení systémových řešení implementovaných pomocí výkonných struktur EU a členských států. Výuka umožní získání praktických dovedností spojených s vyhledávanými na trhu kvalifikacemi na pozicích vztahující se k otázkám národní a evropské bezpečnosti, a také s hospodářských subjektech s nimi spojených. Získání těchto znalostí umožnňuje nejen zajímavý výběr předmětů, jak i přednášejících, kteří spojují teoretické znalosti s praxí.

Další výhody studia oboru Národní bezpečnost (specializace: Řízení bezpečnosti v Evropské Unii):

je instituce akreditovaná University First Aid Training Centre London
(číslo akreditace KBA-KS-4/14)

Katedra bezpečnosti a mezinárodních záležitostí

AKREDITOVANÝ OBOR STUDIA

PRAKTICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNIKÁTNÍ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

PO UKONČENÍ STUDIA I. STUPNĚ (BAKALÁŘSKÉHO)
JE MOŽNOST POKRAČOVAT VE STUDIU II. STUPNĚ (MAGISTERSKÉHO)

Arrow
Arrow
Slider

 • Současné problémy migrace a uprchlíků v EU
 • Civilní obrana v členských státech EU
 • Řízení veřejné bezpečnosti v městské aglomeraci
 • Workshopy Specialist – jazyk angielski 2
 • Protiteroristická obrana EU
 • Řízení záchranného integrovaného systému v EU
 • Ekologická bezpečnost EU
 • Kybernetická ochrana v Evropské Unii
 • Boj proti nelegální migraci v politice EU

 • Interaktivní cvičení a semináře
 • počítačové učebny
 • individuální konzultace

 • Cichy Fight & Tactis Group [www.cichyf-t.org]
 • Pracoviště krizového řízení v úřadech státní správy a samosprávy,
 • Veřejnoprávní instituce podřízené Ministerstvu vnitra (Policie, Hasičský záchranný sbor, Pohraniční stráž), jakož i dobrovolní hasiči a Městská policie,
 • Instituce týkající se spravedlnosti (Vězeňská služba)
 • Instituce zabývající se bezpečnosti silniční, železniční, leteckou a vodohospodářskou,
 • Záchranný integrovaný systém a zdravotnické jednotky,
 • Provozovatelé podílející se na ochraně osob a majetku

 • Prof. zw. dr. Piotr Mickiewicz – nadporučík rezervy, odborník v oblasti fungování systému bezpečnosti státu a EU. Profesor sociálních věd, docent sociálních věd v oboru politologie se specializací na mezinárodní vztahy, PhD se specializací na historii; Specializuje se na problematiku vytváření národní bezpečnostní politiky a námořní politiky bezpečnosti státu. – Autor publikací: “Obranná soběstačnost nebo civilní zájmy jako hlavním určujícím faktorem při návrhu polské bezpečnosti”, “Systém řešení národní bezpečnosti ve vybrané zemi”, “Baltická „studená válka”: Možné reakce NATO a EU na ruské vojenské činnosti v Baltské oblasti”, “Vývoj pojmu „národní bezpečnost“ v polských strategických dokumentech jako faktor ovlivňující změny v osnovách předmětu výchova k bezpečnosti”.
 • Prof. DSW, PhD. Zdzisław Śliwa – expert v oblasti vojenského, strategického a taktického myšlení, účastník v mírových misích. Docent společenských věd v oboru věda o bezpečnosti; PhD vojenské vědy se specializací na taktiku; Specializuje na vojenské strategické myšlení. Účastník mírových misí. Autor publikací: „Determinanty bezpečnosti Číny na počátku XXI století”, „Válka XXI století”, „Počátky války „třetí vlny“, „Vytváření vojenské bezpečnosti ve střední Asii”.
 • Dr. Alexander Moroska-Bonkiewicz – expert v oblasti politického extremismu. PhD společenských věd; Specializuje se na problematiku politického a sociálního extremismu jako ohrožení národní bezpečnosti. Autorka publikací: „Extrémní organizace v současné Evropě: obecné charakteristiky”, „Úřad pro ochranu ústavy jako bezpečnostní orgán v systému Německa: problémy ve fungování demokratického státu”, „Politický extremismus v moderním světě”.
 • Dr. Helena Wyligała – expert v oblasti energetiky a životního prostředí EU; PhD společenských věd, která se specializuje na problematiku migrace a ekologii evropských zemí a Evropské unie. Autorka publikací: „Strategický vývoj nástrojů migrační politiky EU tváří v tvář migrační krizi”, „Environmentalismus v zahraniční politice”, „Formování a sledování vnitřní bezpečnosti Evropské unie”, „Ochrana životního prostředí v zahraniční politice Německa”.

Semestr I
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení / Projekt, e-learning) ECTS
Bezpečnostní a vojenská historie 15/15/0 6
Monografická přednáška 1 – Současné bezpečnostní hrozby 12/0/0 2
Metodologie výzkumu bezpečnosti 15/0/0 6
Systém krizového řízení v Evropské Unii 15/15/0 7
Národní bezpečnostní strategie 15/15/0 7
Úvod do odborné praxe 6/0/60 2
Semestr II
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení / Projekt, e-learning) ECTS
Monografická přednáška 2 – Současné problémy psychologie 12/0/0 2
Nástroje a mechanismy pro řešení krizí v Evropské Unii 15/15/0 2
Mezinárodní humanitární právo 0/15/0 1
Diplomový seminář 1 15/0/0 3
Specializované semináře – cizí jazyk 1 0/15/0 1
Zahraniční a bezpečnostní politika Evropské Unie 0/15/0 3
Současné problémy migrace a uprchlíků v Evropské Unii 0/15/0 4
Civilní obrana v ČR 0/15/0 4
Odborná praxe 0/120/80 10
Semestr III
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení / Projekt, e-learning) ECTS
Strategické bezpečnostní prostředí 15/15/0 5
Řízení logistiky v krizových situacích 0/15/0 4
Politický extremismus jako ohrožení evropské bezpečnosti 0/15/0 4
Diplomový seminář 2 15/0/0 3
Schengenský proces vzniku, vývoje a způsob fungování 0/15/0 3
Specializované semináře – cizí jazyk 2 0/15/0 1
Řízení integrovaného záchranného systému v Evropské Unii 0/21/0 4
Protiteroristická obrana Evropské Unie 0/15/0 4
Odborná praxe – výzkum stupně ohrožení 6/0/60 2
Semestr IV
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení / Projekt, e-learning) ECTS
Mezinárodní ekonomické vztahy a ekonomická bezpečnost státu 15/15/0 5
Systém řízení bezpečnosti v ČR 0/15/0 3
Mírové operace a stabilizační politika v Evropské Unii 0/15/0 3
Diplomový seminář 3 15/0/0 3
Ekologická bezpečnost Evropské Unie 0/15/0 5
Kybernetická ochrana v Evropské Unii a v ČR 0/15/0 5
Prevence nelegální migrační politiky v Evropské Unii 0/15/0 4
Odborná praxe – politika a prevence bezpečnosti 6/0/60 2

Studium na Dolnoslezské vysoké škole vytváří další možnosti ve Vašich kariérních plánech a pro osobní vášeň! Můžete se zúčastnit v organizovaných námi seminářích, konferencích, výjezdů na největší odborné akce v Polsku a v zahraničí, stejně jako začít zahraniční studium na univerzitě dle vlastního výběru, se kterými spolupracujeme v rámci programu Erasmus+. Zaručujeme vám fixní školné bez skrytých poplatků , možnost stipendií, které sníží náklady spojené se studiem a atraktivní balíček slev pro naše studenty na mnoha místech na Dolním Slezsku v Polsku. Podporuje nás Kariéra Office při hledání práce v Polsku a připraví Vás na přijímací pohovor.

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Bank Zachodni WBK SA
25 oddział we Wrocławiu
ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Konto IBAN: PL 85 1090 1522 0000 0001 3209 7591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja