Menedżer odnawialnych źródeł energii – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: menedżer odnawialnych źródeł energii

CEL STUDIÓW:

Nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności zarządzania zasobami środowiska. Nauka sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji, kosztorysowania inwestycji, zarządzania i planowania przebiegiem inwestycji w obszarze OŹE. Zapoznanie słuchaczy z prawnymi, społecznymi oraz środowiskowymi aspektami lokalizacji inwestycji.
Prowadzący zajęcia: Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w branży OŹE, inżynierowie, finansiści a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Ogólna charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo technologiami OŹE, a także pracowników i właścicieli firm instalacyjnych i budowlanych, którzy chcieli by poszerzyć swój zakres usług o rozwiązania z branży OŹE. Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy (dotacje, pożyczki, kredyty) na inwestycje OŹE. Dowiedzą się także jak zaplanować nową inwestycję, poznają zagrożenia i szanse wynikające między innymi przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Uczestnicy pod okiem praktyków z zakresu OŹE będą mogli przeanalizować dotychczasowe inwestycje z Polski i innych krajów UE pod kątem ich opłacalności. Ponieważ częstym problemem przy inwestycjach w nowe instalacje OŹE są problemy wpływu na środowisko oraz różnego rodzaju konflikty ze środowiskiem lokalnym, słuchaczom zostanie także przekazana wiedza z zakresu sporządzania ocen oddziaływań na środowisko oraz mediacji społecznych.

  • Prawne aspekty finansowania i funkcjonowania mikro/małych instalacji OZE,
  • Źródła finansowania inwestycji OŹE: środki krajowe i zagraniczne,
  • System mikro/małych instalacji OZE w Polsce: przykłady zrealizowanych inwestycji w Polsce (biogazownie, elektrownie wodne, słoneczne i wiatrowe),
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Lokalizacja inwestycji OZE: zasoby energetyczne; warunku prawne; aspekty społeczne; finansowanie,
  • Aspekty środowiskowe i społeczne: jak uniknąć konfliktów społecznych, skuteczne przeprowadzenie inwestycji; ocena oddziaływań inwestycji na środowisko; na co zwrócić uwagę planując inwestycje w danej lokalizacji,
  • Analiza finansowa planowanej inwestycji,
  • Wykorzystanie technik GIS w lokalizacji planowanej inwestycji (dane, serwisy danych, oprogramowanie, wspomaganie decyzji o lokalizacji),
  • Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE (studium wykonalności projektu planowanej inwestycji),
  • Wniosek o dofinansowanie inwestycji – wypełnianie wniosku.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry – zajęcia w weekendy (co dwa tygodnie) w godzinach od 9 do 16
ILOŚĆ GODZIN 160
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1900 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej