Oferta edukacyjna

spoleczne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ze studiami podyplomowymi Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

nauki-techniczne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ze studiami podyplomowymi Komunikacja w biznesie

nauki-techniczne

PEDAGOGIKA

ze studiami podyplomowymi Organizacja i zarządzanie oświatą

spoleczne

Kierunki:

Rekrutacja