Fakulta pedagogických věd

Fakulta pedagogických věd DVŠ patří k významným polským institucím vzdělávajícím speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, terapeuty, animátory a kulturní manažery a také výzkumné pracovníky v oblasti pedagogických věd. Fakulta umožňuje také získání učitelských kvalifikací. Jako samostatná organizační jednotka Dolnoslezské vysoké školy byla zřízena 1. října 2003. Fakultu tvoří ústavy: pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a Mezinárodní ústav pro studium kultury a vzdělávání, dále fakultní pracovny: pedagogického studia DVŠ, moderního umění a jazykového vzdělávání. Výuku zajišťují v tuzemsku a v zahraničí uznávání vědečtí pracovníci, praktici a specialisté. Fakulta je oprávněna udělovat titul profesor a doktor honoris causa a vědeckou hodnost doktor a docent v oblasti společenských věd v oboru pedagogika. Široká vzdělávací nabídka, multifunkční prostory, multimediální pracovny a moderní didaktické učebny, výhodné umístění v centru Vratislavi, přístupnost pro zdravotně postižené osoby patří k dalším výhodám Fakulty pedagogických věd, která je také pořadatelem mezinárodních konferencí a seminářů a četných kulturních událostí.

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Fakulta pedagogických věd poskytuje záruku přípravy na povolání a vytváří vhodné podmínky pro osobní rozvoj a realizaci individuálních zájmů, mimo jiné prostřednictvím: řádného, praktického, moderního a unikátního vzdělání, udělení diplomu oceňovaného zaměstnavateli na trhu práce, možnosti získání stipendií: sociálního, prospěchového a sportovního, za společenskou aktivitu, možnosti semestrálního nebo ročního studijního pobytu na zahraničních vysokých školách v rámci programu ERASMUS+ jak v bakalářském tak i v magisterském studijním programu, účasti na vědeckých a výzkumných projektech, kurzech, seminářích, konferencích a autorských programech realizovaných vědeckými, pracovníky DVŠ, možnosti zúčastnit se speciálních událostí pořádaných FPV s účastí významných odborníků, praktiků, inovátorů a specialistů z tuzemska a ze zahraničí,


účasti v Intenzivním kurzu anglického jazyka vedeném rodilými mluvčími spolupracujícími s Mezinárodním ústavem pro studium kultury a vzdělávání FPV DVŠ a The New School v New Yorku, podpory tutora dostupné pro všechny studenty a bezplatné psychologicko-pedagogické podpory, aktivity ve studentských vědeckých spolcích: Fotografický kruh, Vědecký kruh pedagogiky „Paidea”, Vědecký kruh „Resocializace”, Vědecký kruh „Interpretační dílky SZTUKATERIA”, Vědecký kruh studentů psychologie ROZOS, možnosti spoluvytváření uměleckého prostoru školy v rámci Galerie 55, možnosti podílení se na kulturním dění v rámci školou založeného akademického divadla „Aula”.

Rekrutacja