Dziekanat

Dziekanat DSW znajduje się na parterze, obok Auli, sala nr 29.

Do głównych zadań Dziekanatu należy (stanowiska 1-4):
  • wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji studenckich;
  • zakładanie kont w systemie USOSweb;
  • wystawianie zaświadczeń o stanie studiów;
  • przyjmowanie podań studentów dotyczących przebiegu studiów;
  • wydawanie i przyjmowanie kart wpisów warunkowych i różnic programowych;
  • zaliczanie semestrów;
  • rejestrowanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym;
  • skreślanie studentów z listy
W Dziekanacie załatwisz także wszelkie formalności związane ze stypendiami oraz płatnościami za studia (stanowiska 5 i 6).

DOKUMENTY DO POBRANA

 

Dziekanat

✉ napisz: dziekanat@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ (71) 356 15 16 | ☏ (71) 356 15 17 | ☏ (71) 356 15 18 | ☏ (71) 356 15 19

Stypendia i Płatności

✉ napisz: platnosci@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ (71) 356 15 20 | ☏ (71) 356 15 21

Rekrutacja