DSW- місце для ТЕБЕ!

Переглянути / завантажити буклет Вартість навчання 🇺🇦 курс польської мови Завантажити/ Скачать документ 🇷🇺 курс по польскому языку Facebook – приєднайся до нашої групи!

Реєстрація

2019/2020

зареєструся до 29 квітня 2019 р. навчайся дешевше

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ ОНЛАЙН

 • Університет Нижньої Сілезії у Вроцлаві в рейтингу університетів протягом багатьох років вважається найкращим приватним університетом в Нижній Сілезії і одним з провідних в Польщі
 • Протягом багатьох років співпрацює з випускниками, що також підтверджує високий рівень і практичний характер навчання
 • В університеті існують два відділи: педагогічних наук, суспільних і технічних наук, де навчання відбувається згідно міжнародних стандартів
 • Університет має повні академічні привілеї
 • Заняття науково- дидактичні реалізовують на підставі авторських програм, які неодноразово були нагороджені
 • Наші студенти мають можливість навчання на іноземних університетах або отримати практику в рамах проекту ERASMUS +
 • Численні семінари, міжнародні конференції, спеціалізовані навчальні курси проводяться в сучасному і затишному просторі університетського містечка ДСВ

Пропозиція спеціальностей DSW в навчальному році 2019/20

  • Відділ наук Педагогічних
   • Педагогіка
   • Спеціальна педагогіка
   • Соціальна праця
   • Сучасне мистецтво- Design Now!
   • Психологія
   • HR i coaching
   • Початкова і дошкільна освіта
  • Відділ Суспільних і Технічних наук
   • Адміністрація
   • Національна безпека
   • Журналістика і суспільна комунікація
   • Креативні медія : Game Design, спец ефекти
   • Геодезія і картографія
   • Інформатика
 • Университет Нижней Силезии во Вроцлаве в рейтинге университетов в течение многих лет считается лучшим частным университетом в Нижней Силезии и одним из ведущих в Польше.
 • В течение многих лет сотрудничает с выпускниками, что также подтверждает высокий уровень и практический характер обучения
 • В университете существуют два отдела: педагогических наук, общественных и технических наук, где обучение происходит по международным стандартам.
 • Университет имеет полные академические привилегии.
 • Занятия научно дидактические реализуют на основании авторских программ, которые неоднократно были награждены
 • Наши студенты имеют возможность обучения на иностранных университетах или получить практику в рамках проекта ERASMUS +
 • Многочисленные семинары, международные конференции, специализированные учебные курсы проводятся в современном и уютном пространстве университетского городка ДСВ.

Предложение специальностей DSW в учебном году 2019/20

  • Отдел наук педагогических
   • Педагогика
   • Специальная педагогика
   • Социальная работа
   • Современное искусство-Design Now!
   • Психология
   • HR i coaching
   • Дошкольное и начальное образование
  • Отдел Общественных и технических наук
   • Администрация
   • Национальная безопасность
   • Журналистика и общественная коммуникация
   • Креативные медиа: Game Design, спецэффекты
   • Геодезия и картография
   • Информатика

Навчаєшся в DSW – використовуй!

Студенти, випускники та співробітники мають доступ до:
 • найбільших академічних бібліотек,
 • свій власний книжковий магазин,
 • видавництво,
 • телевізійну студію,
 • сучасну лабораторію,
 • студії звукозапису,
В рамках університету активно функціонує:
 • художня галерея,
 • академічний театр,
 • Університет Третього віку з власним конференц- центром
Університет Нижньої Сілезії протягом багатьох років є одним з найбільш інноваційних і визнаних наукових центрів в цій частині Європи. Зручне розташування в центрі Вроцлава, безкоштовна автостоянка, доступність і відкритість для людей з обмеженими можливостями створюють дружній простір для розвитку особистості на кожному етапі навчання.

УЧИШЬСЯ В DSW – ИСПОЛЬЗУЙ!

Студенты, выпускники и сотрудники имеют доступ к:
 • одной из крупнейших академических библиотек,
 • свой собственный книжный магазин,
 • издательство,
 • научной телевизионной студии,
 • современную лабораторию студии звукозаписy,
В рамках университета активно функционирует:
 • художественная галерея,
 • академический театр,
 • Университет Третьего вику з собственным конференц центром.
Университет Нижней Силезии на протяжении многих лет является одним из самых инновационных и признанных научных центров в этой части Европы. Удобное расположение в центре Вроцлава, бесплатная парковка, доступность и открытость для людей с ограниченными возможностями создают дружественный пространство для развития личности на каждом этапе обучения.

РЕЄСТРАЦІЯ КРОК ПО КРОКУ 2019/20

I. РЕЄСТРАЦІЯ :
 • Онлайн реєстрація в системі https://dsw.edu.pl/rekrutacja/krok1
II. ДОКУМЕНТИ:
 • Апостиль Атестату і додатку до атестату
 • Переклад Атестату і додатку до атестату
 • Ксерокопія паспорта
 • Згода батьків / законних опікунів на проведення навчання неповнолітньої дитини
 • Дві традиційні фотографії (3,5*4,5)
 • Сертифікат, який підтверджує знання польської мови на рівні B1 * документи надсилайте на мейл infoua@dsw.edu.pl
ІІІ. ОПЛАТИ:
 • Оплата реєстраційного внеску 85 злотих
 • Оплата адміністраційна 400 злотих

РЕГИСТРАЦИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ 2019/20

I. РЕГИСТРАЦИЯ:
 • Онлайн регистрация в системе https://dsw.edu.pl/rekrutacja/krok1
II. ДОКУМЕНТЫ:
 • Апостиль Аттестата и приложения к аттестату
 • Перевод Аттестата и приложения к аттестату
 • Ксерокопия паспорта
 • Согласие родителей / законных опекунов на проведение обучения несовершеннолетнего ребенка
 • Две традиционные фотографии (3,5 * 4,5)
 • Сертификат, подтверждающий знание польского языка на уровне B1
*документы присылайте на мейл infoua@dsw.edu.pl III. ОПЛАТЫ:
 • Оплата регистрационного взноса 85 злотых
 • Оплата администрацийна 400 злотых

КОНТАКТ українською мовою/на русском языке – Христина Андруневчин: ☛ infoua@dsw.edu.pl ☚

Facebook – приєднайся до нашої групи!

Університет Нижньої Силезії ☟ буклет ☟

Переглянути / завантажити
Маряна Андруневчин Олександра Хмель Денис Тавкинь Віра Богданова Маша Мосолова Елизавета Марченко

Прочитай захоплючі історії

наших студентів

🇺🇦 Зареєструйтесь в системі онлайн

Приєднуйтесь до групи студентів DSW

🇷🇺 Зарегистрируйтесь в онлайн-системе

Присоединиться к группе студентов DSW Натисніть тут | Нажмите здесь

Вроцлав – город тысячи лет традиции

Вроцлав – город тысячи лет традиции. Здесь история встречает современность, и это Вроцлав в настоящее время является ведущим местом встречи для людей, культуры, науки, бизнеса, а также студентов и туристов. Вроцлав также является одним из самых важных мест встреч создателей современной польской и европейской культуры. Музеи, кинотеатры, многочисленные культурные центры, галереи, фестивали, выставки свидетельствуют о богатстве культурной жизни Вроцлава, что позволит вам узнать о последних тенденциях в искусстве. Современный Вроцлав является шумный, промышленный и культурный центр, который оказывает существенное влияние на развитие Нижней Силезии. Благодаря своему расположению на Одри, имеет много живописных островов и более 120 мостов.

Вроцлав – місто тисячі років традиції

Вроцлав – місто тисячі років традиції . Тут історія зустрічає сучасність, і це Вроцлав в даний час є провідним місцем зустрічі для людей, культури, науки, бізнесу, а також студентів і туристів. Вроцлав також є одним з найбільш важливих місців зустрічей творців сучасної польської та європейської культури. Музеї, кінотеатри, численні культурні центри, галереї, фестивалі, виставки свідчать про багатство культурного життя Вроцлава, що дозволить вам дізнатися про останні тенденції в мистецтві. Сучасний Вроцлав є галасливий, промисловий і культурний центр, який має суттєвий вплив на розвиток Нижньої Сілезії. Завдяки своєму розташуванню на Одрі, має багато мальовничих островів і більше 120 мостів.
Rekrutacja

Тривалість курсу

 • 17.09.2018 – 28.09.2018 (2 тижні, 10 робочих днів)

Графік

 • Курс включає в себе 50 навчальних годин (50 х 45 хвилин)
 • Кожен день 5 навчальних годин (5 х 45 хвилин)
 • Заняття проводяться з понеділка по п'ятницю

Програма

Мовні курси проводяться за такою схемою:

 • Мовний курс, включаючи всі підсистеми та навички
 • Спеціалізовані заняття, адаптовані до потреб студентів: фонетика, вимова, граматика, словниковий запас.

заявка - завантажити

Продолжительность курса

 • 17.09.2018 – 28.09.2018 (2 недели, 10 рабочих дней)

График

 • Курс включает 50 учебных часов (50 х 45 минут)
 • Каждый день 5 часов обучения (5 х 45 минут)
 • Занятия проводятся с понедельника по пятницу

Программа

Языковые классы проводятся в соответствии со следующим шаблоном:

 • Языковой курс, включая все подсистемы и навыки
 • Специализированные классы, адаптированные к потребностям студентов: фонетика, произношение, грамматика, словарный запас

заявка - завантажити

DSC_2691

Маряна Андруневчин

студентка першого курсу DSW, відділення психологія

Я приїхала з України у Вроцлав втілювати свою мрію - стати психологом. Своєю теперішньою спеціалізацією я зацікавилась ще в 15 років, коли почала ставити собі запитання: чому я саме така, яка я є і що на це вплинуло. Я почала читати багато книг, і тоді я зрозуміла, що хочу займатись вивченням людського мозку і процесами, які в ньому відбуваються.

Чому саме Польща?

Порівнюючи якість освіти українських і польських ВНЗ, я сподівалась, що європейська система освіти може дати більше знань і навиків для майбутньої професійної карєри в галузі психології, і я не помилилась. Заняття проводять викладачі-практики, які діляться досвідом і я думаю, що це важливіше, ніж суха теорія, яку кожен може прочитати в книгах. Замість звиклого в Україні приготування рефератів ми створюємо проекти, проводимо експерименти, випробовуємо нові методи і технології Нещодавно у мене зявився шанс взяти участь в експерименті під керівництвом відомого польського психолога, про що я раніше навіть не могла мріяти.

Я зрозуміла, що навчання за кордоном - це не тільки нові знайомства, безцінний досвід і велика кількість цікавої інформаціїї. Для мене - це експрес курс по дорослішанню. Можу сказати, що все можливо якщо є бажання. І вивчити іноземну мову, і поєнювати навчання з роботою і здати сесію на 5. Головне - це зробити перший крок і не залишати сил для зворотнього шляху.

DSC_2699

Олександра Хмель

Студентка першого курсу Нижньосилезької Вищої Школи у Вроцлаві факультету журналістики і зв'язків з громадськістю.

Вперше ідея про те, щоб навчатися за кордоном з’явилася в моїй голові в класі 9-му. Тоді це були тільки рожеві мрії і я не сприймала це так серйозно. На початку 10-го класу моя мама поїхала працювати до Польщі і думки про життя і навчанні в іншій країні стали більш реальними. Я загорілася цим бажанням. Це стало не просто мрією, а метою.

За півтора року я вивчила мову і остаточно визначилася з професією - журналістика. Багато знайомих мене відмовляли, переконували, що журфак - це занадто складно, а на іноземній мові - зовсім неможливо. Як людина , котра успішно закінчила перший семестр факультету журналістики і зв'язків з громадськістю, можу сміливо заявити - складно, але цілком можливо. Вища освіта - це скрізь не легко, а тим більше за кордоном. Головне мати непереборне бажання, а вже з ним з'являться і завзятість, і працьовитість, і старанність.

Всі ми прекрасно розуміємо, що європейська освіта дає більше можливостей, досвіду і перспектив не тільки в процесі навчання, а й надалі в роботі. Я знайома з системою вищої освіти в Україні, яка мало чим відрізняється від тієї, яка зараз є в Росії чи Білорусі, і можу сказати, що навчання в європейському приватному університеті мені подобається більше. На заняттях ми отримуємо більш застосовні і практично корисні знання, нас не змушують робити безглузді конспекти або реферати. Пріоритети розставлені зовсім по-іншому. Заняття складаються з 40% теорії і 60% практики, тобто якщо ми розглядаємо що таке інтерв'ю, як його правильно і цікаво написати, то завданням буде вийти на вулицю і взяти у когось із перехожих інтерв'ю і написати про це.

Ще один з головних плюсів DSW це його колектив. Викладачі та працівники університету завжди привітні до всіх студентів без виключення і готові допомогти з будь-якими проблемами чи питаннями, які могли б виникнути на шляху іноземного студента.

Найближчим часом я б хотіла використати ще один бонус від європейських вищих навчальних закладів - програму обміну студентами ERASMUS+. Для мене це додатковий досвід навчання в різних університетах та країнах, спілкування з різними народами та культурами, практика мовна і професійна.

Я хочу сказати, что все в твоїх руках і в твоїх силах, головне – бажання і віра в себе, тоді ти зможешь все!

DSC_2715

Денис Тавкинь

Денис родился и жил в Минске. До поступления в польский ВУЗ учился в БГУ, но после получения Карты поляка забрал документы и поступил в Польшу. Выбрал Дольнишанскую Школу Высшую во Вроцлаве потому что это был единственный ВУЗ в Польше, обучавший специальности, которая ему очень нравилась – геймдизайну.

Польский язык я начал учить на курсах языка для карты поляка, потом доучивал своими силами. Поступал сам. Дополнительных экзаменов на мою специальность не было. Подача документов выглядела следующим образом: сперва электронная регистрация на сайте и заполнение всех электронных форм и персональных данных; потом сбор документов, перечень которых указан на сайте, - аттестат, медицинская справка и другие; потом перевод документов на польский в Белостоке у польского переводчика; далее пересылка ксерокопий документов и переводов почтой в университет; а после рассмотрения документов на сайте появилась отметка «вы приняты»; ...и я сам отвёз оригиналы документов непосредственно в университет.

Учится мне нравится. Главное преимущество польского образования и этого университета для меня в том, что основной упор делается не на теорию, а на практику. И процентов 90-95 преподавателей, которые ведут мою специальность, тоже практики, работающие в фирмах, занимающихся разработкой игр. Поэтому они дают на занятиях реальные знания и делятся собственным опытом, накопленным за время работы в сфере разработки игр. И эти знания я могу применить на практике, в отличие от теории из книжек. Большую часть того, что нужно сделать по предметам, мы успеваем выполнить на парах, поэтому дома я редко что-то доделываю, обычно хватает нескольких часов в неделю. Ближе к сессии нужно делать собственные проекты, над которыми можно сидеть днями, но это зависит от того, как распределишь время в течение семестра. Если делать каждый день понемногу, то не нужно делать всё скопом в конце. Но это каждый решает для себя сам.

Я живу в общежитии. Готовлю обычно сам, иногда хожу в кафе или ресторанчики. Во Вроцлаве очень большое количество музеев, арт-инсталяций, просто красивых мест, таких как набережная и старая часть города, поэтому всегда есть чем заняться и куда сходить. В общежитии можно поиграть в теннис, бильярд и даже есть тренажёрный зал.

Мои расходы. За общежитие я плачу 408 злотых, на еду уходит 500-600 злотых, но сэкономить на еде можно, если готовить самому постоянно и воздерживаться от фаст-фуда . Покупаю проездной на 3 месяца – 40 злотых в месяц (со скидкой для студентов). Если проездной не покупать, то 1 билет стоит для студента 1.70 злотых, а полный – 3,40 злотых. За учёбу плачу по семестрам. Один семестр на моей специальности стоит 3900 злотых, за год выходит 7800. Но объективно оно того стоит. Развлечения у каждого свои, но вход в музеи стоит 10-20 злотых, в некоторые можно посетить бесплатно. Всегда можно найти что-то подходящее по цене для себя. К тому же есть и бесплатные развлечения. В данный момент я не подрабатываю, стараюсь тратить больше времени на учёбу. Сейчас мне помогают родители, но летом планирую пойти работать.

Неожиданным было то, сколько здесь очень много делается именно для людей, и спокойствие. Сразу этого не замечаешь, но, когда приезжаешь в Минск в гости, разница очень чувствуется. Во Вроцлаве люди спокойнее, доброжелательнее и даже, как мне кажется, отзывчивее. И ещё было очень приятно то, что всегда готовы помочь. Документы ли сделать, или ещё с какими-то вопросами приходишь, – всегда спокойно и с улыбкой, без ворчания, агрессии и негатива, очень доброжелательно. И могут даже 10 раз объяснить, если не понимаешь. В жизни польского студента меня всё устраивает, разве что хочется переехать из общежития на квартиру и найти хорошо оплачиваемую работу по специальности. Но это планы. А так всё устраивает.

DSC_2675

Віра Богданова

Не верится, что уже в разгаре второй семестр моей учебы в DSW. Время летит быстро, но достаточно заметно, это значит, что я не просто посещаю приятное место, а выношу оттуда что-то полезное для своего развития. Меня зовут Вера. Учусь в Дольношленской Высшей Школе на факультете современного искусства , специальность – перформатика.

Учиться за границей никогда не мечтала (если не учитывать Хогвардс)), даже не рассматривала такого варианта, но как говорится, мы можем только предполагать… Приезжаешь погостить к родной сестре, а через полгода – уже студент, в Польше, учеба на польском, естественно.

Помню, как впервые летела во Вроцлав: сижу в самолете ( языка польского не знаю, но настрой оптимистичный), идет подготовка ко взлету и стюардесса начинает привычный монолог : «Рады приветствовать…пристегните ремни…выход там …», и я здесь немного испугалась не потому ,что буду лететь первый раз в жизни ,а потому, что ничего, из сказанного ею, не понимаю.

До того ,как начать учебу ,уже успела немного поработать во Вроцлаве. К слову,работаю до сих пор ,как и многие из моих одногруппников . И смело могу сказать, что возможно совмещать учебу с работой, зарабатывая при этом на собственные расходы( если кто-то хочет разгрузить родителей-обеспечителей). Перед началом учебного года ждал меня приятный сюрприз в виде двухнедельного языкового курса с отличным преподавателем. Факультет современного искусства – это новый факультет в DSW и ,к сожалению, по специальности «Перформатика» при получении диплома нет точного определения профессии .Многое зависит от меня самой. А Школа предоставляет для студентов много хорошего и нужного. У нас шикарные преподаватели. Они все,я уверена, любят свое дело. И, без сомнения ,являются профессионалами. Наши пары не имеют ничего общего с сухими, неинтересными, монотонными лекциями. Приходя на занятия, никто не ждет окончания пары. В Школе есть разнообразные «кружки» по интересам ,а если вдруг подходящего тебе не нашлось- вперед !находи единомышлеников и организовывайте свой «кружок», который будет соответствовать вашим интересам, а Школа даже готова его финансировать.

А то ,что перевесило чашу весов при выборе в сторону DSW, в моем случае, носит название «AULA». Это мой 2й дом в Польше. Речь идет о театре, здесь ,при DSW .Казалось бы, немыслимо, языковой барьер и все такое, но наш режиссер очень открытый человек. Она в течении многих лет выходила на сцену в разных образах, примерила множество ролей ,а сейчас преподает нам, является режиссером и основателем театра «AULA». Это круто.

Мне нравится здесь учиться. И город красивый, и люди понимающие. Если вы подумываете о том ,чтобы учиться в Польше ,то DSW- это достойный выбор. Можете даже посетить «Просмотр культуры студенческой»-так называются дни открытых дверей в этом году. В течении двух дней на територии Дольношленской Школы Высшей будут проводиться мастер-классы, перформансы и много еще чего+ множество информации. Это отличный шанс окунуться в мир артистическо-студентско-вроцлавский.

DSC_2675

Маша Мосолова

Привет. Меня зовут Маша и через 2 месяца мне 18. К чему я это веду? А к тому, что рассказ я хочу начать с каких-то мелких подробностей, в курсе которых не была я на момент переезда в Польшу.

Я думаю, что трудности при переезде в другую страну приблизительно представляют себе все. К тому же, ребята, которые также написали о себе, уже ввели вас в курс дела.

Так вот, мой возраст. Первый день в университете был для меня стрессом во всех пониманиях этого слова. Во-первых, одиннадцать лет школы стойко привили мне ощущение "первого сентября". Это такой тёплый (или не очень) осенний день, когда ты приходишь красивая, нарядная (по-возможности довольная жизнью), стоишь на линейке в течение часа, а потом уходишь домой. Примерно также я представляла себе первый день университета. Просторная аудитория, куча незнакомых людей, декан, вещающая речь, казалось бы, ничего не предвещало беду. Какого же было мое удивление, когда в первый же день нам дали расписание занятий и выяснилось, что пара начнётся через 20 минут (к слову, тетради, ручки, карандаша, в общем, чего-либо, пригодного для обучения, у меня с собой не было, да и к чему, у меня в голове картинка, как мы приходим, торжественно получаем право называться студентами, и расходимся по домам).

Начинается паника. Я же не готова. Что делать. Зачем я сюда приехала. Я же рассчитывала, что вот ещё чуть-чуть и у меня будет время, чтобы подготовиться морально (это обман, не ведитесь). В общем, после первой пары у меня было стойкое желание купить билет на ближайший рейс и срочно улететь домой (со временем это желание проходит).

После первого занятия мы с Сашей, ее рассказ вы можете прочесть выше, решили, что пришло время социализироваться. Огромное количество людей вывалило на курилку. Завязался разговор, пошутили, посмеялись, стали договариваться об "интеграции" (красивое завуалированное название польской импрезы). В ходе разговора начали выяснять кто из нас самый младший. Одна из девочек начала говорить, что наверняка она самая младшая, ей 18, все очень удивились. До тех пор, пока мы не сообщили наш возраст. С тех пор у нас появлялось коронное правило: мы не сообщаем возраст, национальность и номер комнаты в общежитии (это уже совсем другая история). К слову, ни на какие совместные импрезы мы так и не попали (ждём 18).

Кажется, я увлеклась. Если говорить обо мне и моем переезде - то в течение пяти лет я наверняка знала, что перееду во Вроцлав, здесь живет моя мама. Проблема состояла только в выборе университета и kierunek'а (ещё одна проблема, после переезда большинство слов в твоей голове - польские, их аналогов в твоей речи практически нет). С университетом я определилась за полгода до времени подачи документов. Сложность заключалась в выборе дальнейшей профессии. Дома я на протяжении 7 лет ходила в театральную школу, но мысли о поступлении в театральный пришлось отмести, поэтому я начала искать творческие направления, которые будут пересекаться с театром, культурой, чем-то, что было бы мне близко. Мой выбор пал на журналистику. Почитав о DSW, я выяснила, что не так давно факультету журналистики был присуждён внушающий грант, я решила, что это знак.

Я не знаю, дочитает ли кто-то до этого момента, но если да, то подытоживая хочу сказать, что главное - не отчаиваться. Везде и всегда найдутся люди, готовые выслушать тебя, поддержать, не дать тебе впасть в уныние. Не сдаваться и идти дальше - вот, что важно. За время моего проживания здесь, из моего окружения отсеялось очень много людей. Большинство вернулись домой. Просто решили, что это не для них.

Это не просто - отказаться от того, что у тебя есть. Оставить старую жизнь, а кто бы что ни говорил, а после эмиграции ты и те люди, которые были твоим самым близким окружением живёте двумя параллельными жизнями. Но оно того стоит. Стоит пробовать, это лучше, чем жалеть о том, что не попытался.

DSC_2683

Елизавета Марченко

Привет! Меня зовут Елизавета, мне 19 лет и уже 3 года я проживаю в Польше. Переехать в новую страну и не зная языка начать учебу - это настоящее испытание. Но что бы что-то получить, нужно за это заплатить цену. Образование, новые знакомства, новая страна, ради этого пришлось оставить близких и друзей, преодолев 2000 километров. Работы предстояло много, потому что у меня нет польских корней, документы, очереди, инспектора, все как у всех. Но у меня получилось, и я не собираюсь назад, теперь только вперед!

Учусь я на втором курсе журналистики и пр рекламы в Нижньосілезькій Вищій Школі. Для того, что бы начать говорить на польском языке мне понадобились 2 месяца проведенные в среде, где я слышала только лишь польский. Но для журналиста просто уметь говорить мало, нужно постоянно читать и пополнять свой словарный запас. Тут уже выбирать только вам, хотите разговаривать жестами как обезьяны, или же напрягаться и учить язык. Учебой в этом университете я очень довольна, акцент ставиться на практическую сторону больше чем на теоретическую, с каждым годом интерес к учебе возрастает. Уверенна, что моя будущая профессия будет связанна с журналистикой. А не как в большинстве случаях, учеба только ради диплома, и работа совсем не связанная со специальностью.

Живя в Украине я не могла бы подумать, что параллельно с учебой могу работать и путешествовать. Тут все намного легче, при должном усердии. Подведя итоги за 2017 год я насчитала 8 стран и 27 городов где мне удалось побывать. Переехав уже один раз из родной страны, открываются двери в мир, и тебя уже ничего не держит сидеть на одном месте.

Все больше и больше приезжает наших людей. Есть все для того, что бы чувствовать себя как дома: театры, кино, вечеринки, рестораны, спорт, музыка - множество мест где можно услышать лишь родной язык. Но многие украинцы приезжают в Польшу только ради работы, они не видят перспективны, так как их цель - это быстрее заработать и вернуться домой. А как можно вернуться домой, если ты уже успел влюбиться в прекрасный Вроцлав? Удивительное место, где побывав хотя бы один раз, непременно хочется вернуться сюда снова. Каждый день атмосфера праздника: нарядные домики, современные фонтаны, сотни мостов на любой вкус и цвет заставят тебя остаться тут навсегда. Утренний фитнесс в зеленом парке, дневные экскурсии по старому городу, ночные фильмы на берегу Одры - тут не будет времени скучать.

Более 20-ти лет Вроцлав считается местом встреч! Сомневаешься? Убедись в этом сам!