Diagnoza i terapia psychologiczna

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 330 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • nabędziesz narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii
 • nauczysz się w jaki sposób diagnozować uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz jak przeprowadzić odpowiednią terapię
 • poznasz podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • nauczysz się jak wspomagać rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla absolwentów studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 189 godzin w formie warsztatowej.
 • Elementy pedagogiki specjalnej – 12 godz.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej – 12 godz.
 • Wybrane zagadnienia pracy socjalnej – 12 godz.
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 9 godz.
 • Diagnozowanie pedagogiczne – 15 godz.
 • Profilaktyka w szkole – 12 godz.
 • Terapia pedagogiczna – 18 godz.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego – 18 godz.
 • Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – 12 godz.
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy – 12 godz.
 • Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania – 15 godz.
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego – 12 godz.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – 18 godz.
 • Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów – 12 godz.
 • Praktyki – 60 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • zaprezentowanie studium przypadku na egzaminie końcowym
 • Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

  • 600 zł zniżki w czesnym

  Ceny dla kandydatów:

  jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

  0 zł

  10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 390 zł cena:

  330 zł

  opłata semestralna cena regularna: 1950 zł cena:

  1650 zł

  koszt studiów cena regularna: 3900 zł cena:

  3300 zł

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

  • 800 zł zniżki w czesnym

  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

  Ceny dla Absolwentów DSW:

  jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

  0 zł

  10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 390 zł cena:

  310 zł

  opłata semestralna cena regularna: 1950 zł cena:

  1550 zł

  koszt studiów cena regularna: 3900 zł cena:

  3100 zł

  Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Biuro Rekrutacji

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

  Rekrutacja