Akademia Lean Lidera

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

AKADEMIA LEAN LIDERA

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 395 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • poznasz Lean Management od strony praktycznej – jego nowoczesne w formie 5-etapowej realizacji strategii łączącej cele Zarządu z działaniami lean
 • przećwiczysz sprawdzone techniki i narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w Twojej firmie
 • zdobędziesz wiedzę, jak zachęcić pracowników do przejmowania inicjatywy i zmotywować ich do ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań
 • będziesz przygotowany do wdrożenia Strategii Lean Management oraz skutecznej realizacji projektów wdrożeniowych w swoich przedsiębiorstwach
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla
 • dla pracowników działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia
 • dla specjalistów oraz inżynierów zajmujących się optymalizowaniem procesów w firmie
 • dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szczupłego zarządzania, chcących zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie doskonalenia procesów
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 182 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).
 • Wprowadzenie do lean management – 8 godz.
 • Strategiczny wymiar lean managementu – 8 godz.
 • Zarządzanie zmianami w organizacji – 8 godz.
 • Narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej – 8 godz.
 • Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce – 8 godz.
 • Lean project management – 8 godz.
 • Przywództwo w kulturze lean – 6 godz.
 • Komunikacja i praca zespołowa – 6 godz.
 • Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów – 6 godz.
 • Gra symulacyjna lean (K3E) – 8 godz.
 • Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości – 6 godz.
 • Porządkowanie pracy techniką 5S – 6 godz.
 • Narzędzia i techniki zarządzania wizualnego – 6 godz.
 • TPM – zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń – 6 godz.
 • Just-In-Time i Kanban w organizacji produkcji – 8 godz.
 • Gra symulacyjna „PullProduction” – 8 godz.
 • Planowanie i harmonogramowanie – 6 godz.
 • Praca standaryzowana – 6 godz.
 • SMED – szybkie przezbrojenia – 6 godz.
 • Kaizen i skuteczne systemy sugestii – 6 godz.
 • Wskaźniki i mierniki procesów – 6 godz.
 • Raport jednostronicowy (A3 management) – 6 godz.
 • Rozwiązywanie problemów – podejście PDCA – 6 godz.
 • Narzędzia jakościowe – 6 godz.
 • Case studies – najlepsze praktyki – 8 godz.
 • Warsztaty „Lean Event” – 6 godz.
 • Seminarium projektowe – 6 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 455 zł cena:

395 zł

opłata semestralna cena regularna: 2275 zł cena:

1975 zł

koszt studiów cena regularna: 4550 zł cena:

3950 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 455 zł cena:

375 zł

opłata semestralna cena regularna: 2275 zł cena:

1875 zł

koszt studiów cena regularna: 4550 zł cena:

3750 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja