Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych prowadzi studia na kierunkach inżynierskich, przygotowujących do zawodu menedżera OZE (odnawialnych źródeł energii), geodety, specjalisty w zakresie projektowania i samodzielnego tworzenia planów przestrzennych i map. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstał w 2008 roku. Strukturę wydziału tworzą Instytut Geodezji oraz Centrum GIS. Zajęcia prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków oraz specjalistów. Umożliwia zdobycie kwalifikacji inżynierskich. Bogata oferta edukacyjna, wygodna przestrzeń w zielonym otoczeniu ogrodów DSW, bezpłatny parking, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, to tylko kilka z atutów Wydziału Nauk Technicznych.

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Wydział Nauk Technicznych DSW

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Oferta Wydziału Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych daje gwarancję przygotowania do zawodu oraz stwarza odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i realizacji indywidualnych pasji m.in. poprzez: solidne, praktyczne, nowoczesne i unikatowe wykształcenie, dyplom ceniony przez pracodawców na rynku pracy, przejrzyste i dostępne dla każdego opłaty: wpisowa, walidacyjna oraz czesne płacone w ratach miesięcznych, semestralnych lub rocznych z gwarancją stałej wysokości przez cały okres studiów bez żadnych dodatkowych opłat, stypendia: socjalne, za wyniki w nauce i sporcie, za działalność społeczną, możliwość realizacji semestru lub roku studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ zarówno na studiach I, jak i II stopnia, możliwość udziału w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez WNT z udziałem wybitnych ekspertów, praktyków, pionierów oraz specjalistów z kraju i zagranicy współpracujących z Wydziałem Nauk Technicznych DSW


dr Stanisław Jakubowicz
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych