Rekrutacja krok po kroku


KROK 1 – Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 • wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl i utwórz konto w serwisie
 • podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz
 • zaloguj się, wprowadź niezbędne dane i dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku i stopnia studiów
 • zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem

Ważne! Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.KROK 2 – Złożenie dokumentów

Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wraz z wymaganymi dokumentami. Pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać się na każdym z nich. Dostarcz komplet dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego w systemie IRK:

 • ankietę osobową
 • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy.
Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.Jakie jeszcze dokumenty powinieneś skompletować i dostarczyć?

Jeśli wybrał(a)eś studia I stopnia (licencjackie):

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Jeśli wybrał(a)eś studia II stopnia (magisterskie):

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 • fotografia cyfrowa* i 1 tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Jeśli wybrał(a)eś studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 • fotografia tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)


Opłata wpisowa (rekrutacyjna) w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

WYSOKOŚĆ OPŁAT JEDNORAZOWYCH:

 • studia I stopnia – 190 zł (cudzoziemcy 350 zł)
 • studia II stopnia – 190 zł (cudzoziemcy 350 zł)
 • studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia DSW i Assesora – 20 zł**
 • studia podyplomowe – 100 zł
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie) – 85 zł
 • dla słuchaczy Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 zł

NUMER KONTA BANKOWEGO:

 • Numer konta bankowego dla wpisowego jest przyznawany indywidualnie i automatycznie po zarejestrowaniu się Kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

LEGENDA:
 • ** Koszt elektronicznej legitymacji studenckiej
 • *** Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach; Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” w Gnieźnie; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze; Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach; Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi; Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu


Gdzie masz złożyć lub wysłać komplet swoich dokumentów?

Punkt rekrutacyjny we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku)

tel.: 71 356 15 31,

tel.: 71 356 15 32,

tel.: 71 356 15 73

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Candidates from Czech Republic: studium@dsw.edu.pl

Candidates from Ukraine: infoua@dsw.edu.pl

Candidates applying for studies in English: admission@dsw.edu.pl

Godziny pracy [Wrocław]

poniedziałek 10.00 – 16.00

wtorek 8.00 – 16.00

środa 8.00 – 18.00

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 – 16.00

sobota 9:00 – 14:00


* Wymagania dot. zdjęć:
 • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite i jasne tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, z otwartymi oczami (spojrzenie na wprost), nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, pozycja frontalna, zapisane w formacie JPG, wymiar 400×500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
 • zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35×45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.


Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

1. Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad, warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

2. Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w DSW cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019

3. Zarządzenie nr 08/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w DSW

4. Zarządzenie nr 9/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych DSW w roku akademickim 2018/2019

5. Zarządzenie nr 06/2018 Prezydenta DSW w sprawie Regulaminu opłat związanych z odbywaniem studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w DSW

6. Zarządzenie nr 07/2018 Prezydenta DSW w sprawie Regulaminu opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych i kursów w DSW.


7. Zarządzenie nr 09/2018 Prezydenta DSW w sprawie w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2018/2019


Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

1. Zarządzenie nr 11/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019

2. Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie w sprawie sprostowania Regulaminu Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z uwagi na omyłki pisarskie

3. Zarządzenie nr 06/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu doktorskiego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

4. Zarządzenie nr 05/2018 Prezydenta DSW w sprawie Regulaminu opłat dla kandydatów do stopnia doktora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej


Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

1. Uchwała Senatu nr 11/2018 w sprawie zasad przyjęć na studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020

2. Uchwała Senatu nr 12/2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

3. Uchwała Senatu nr 14/2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019

4. Uchwala Senatu nr 13/2018 w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w DSW cudzoziemców w roku akademickim 2019/2020Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW
Rekrutacja