Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia podyplomowe zostały stworzone dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych i chcących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w administracji publicznej, jak i służbach mundurowych. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi będzie poznanie systemów planowania strategicznego, zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji, przygotowanie do rozwiązywania trudnych sytuacji, zyskanie umiejętność motywowania i dbania o rozwój pracowników.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu organizacji i zarządzania niezbędnej do uzyskania awansu i rozwoju własnej kariery zawodowej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć podstawy zarządzania w administracji publicznej z uwzględnieniem podstaw prawnych i psychologicznych zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, roli kompetencji społecznych w zarządzaniu, nowoczesnych metod zarządzania. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał wiedzę na temat procesów planowania, organizowania zasobów, kierowania ludźmi, kontroli i oceny w odniesieniu do zasobów ludzkich. Pozna metody doboru pracowników i planowania ścieżek ich rozwoju oraz poszerzy i zaktualizuje wiedzę z zakresu problematyki zarządzania w administracji publicznej oraz w służbach mundurowych. Dodatkowo udoskonali praktyczne umiejętności organizacyjne i nabędzie umiejętności wpływania na wzrost efektywności procesów kadrowych. Absolwent uzyska także świadomość permanentnego rozwoju osobistego i ciągłego kształcenia się oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 216
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1650 zł
RATA MIESIĘCZNA 330 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej