Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie kreujących i zarządzających działaniami w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa – życia, zdrowia oraz mienia obywateli RP na szczeblu gminy i powiatu lub aglomeracji miejskiej. Tym samym zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zakresu planowania i prowadzenia działań w sytuacji kryzysowej, w tym obejmujących także problematykę ochrony ludności oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni: pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji samorządowej (gmin, powiatów, województw), a także do osób odpowiadających za problematykę zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, administratora jednostek antykryzysowych, specjalisty w zakresie obrony cywilnej, doradcy w Sztabie Zarządzania Kryzysowego, inspektora ds. monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonariusza służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zespoły reagowania kryzysowego i inne.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 216
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1900 zł
RATA MIESIĘCZNA 380 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej