wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianą wiedzą o kulturze i sztuką; – chcących uzyskać formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotów: wiedza o kulturze, plastyka, muzyka (oraz innych przedmiotów artystycznych) w szkołach, a także prowadzenia zajęć artystycznych w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych.

W programie studiów znajdują się następujące moduły i przedmioty:

 • Moduł I – przygotowanie merytoryczne – wiedza o kulturze
  • Wstęp do wiedzy o kulturze
  • Warsztat badacza kultury
  • Współczesna kultura europejska i jej źródła
  • Antropologia kultury
  • Socjologia kultury
  • Zarys historii filozofii. Idee i pytania
  • Wybrane koncepcje współczesnej filozofii i etyki
  • Elementy religioznawstwa
  • Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki
  • Historia literatury polskiej na tle wybranych nurtów literatury europejskiej
  • Literatura współczesna. Narracja i interpretacja
  • Antropologia teatru
  • Film. Słowo i obraz. Tekst i kontekst
  • Sztuka jako działanie społeczne. Zagadnienia animacji kulturalnej
 • Moduł II – przygotowanie merytoryczne – plastyka i muzyka:
  • Zarys historii sztuki. Idee, nurty, style
  • Współczesne sztuki plastyczne
  • Zarys historii muzyki
  • Muzyka współczesna
 • Moduł III – przygotowanie metodyczne
  • Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o kulturze
  • Metodyka nauczania muzyki
  • Metodyka nauczania plastyki
  • Warsztaty literackie, teatralne, filmowe, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, arteterapeutyczne
  • Warsztat edukacji muzycznej
  • Warsztat edukacji plastycznej
  • Projekty zintegrowanej edukacji artystycznej
  • Warsztat pracy grupowej
  • Organizacja przedsięwzięć artystycznych
  • Psychologia i pedagogika twórczości

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 350
moduł praktyk (120 godzin)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej