wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia działalności w Poradniach Psychologiczno-Pedago-gicznych, Centrach Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych, Specjalistycznych Przychodniach Rehabilitacyjnych, w szpitalach na oddziałach położniczych, patologii noworodka lub neonatologii.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia podyplomowe „wczesna interwencja i wspomaganie małego dziecka” mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z zapobieganiem rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej. Studia trwają trzy semestry. Zajęcia będą prowadzone w formie zjazdów so-botnio-niedzielnych raz w miesiącu. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów przewidzianych w planie oraz złożenie pracy dyplomowej.

Wykaz przedmiotów:

 • Blok medyczny:
  • Podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia
  • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
  • Wprowadzenie do ortopedii szczękowej
 • Blok logopedyczny:
  • Neurologopedia dziecięca
  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
  • Palatolalia – wielofunkcyjne zaburzenia mowy
 • Blok psychologiczny:
  • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
  • Psychopatologia rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia
  • Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka
  • Blok pedagogiczny:
   • Możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej
   • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka

  PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 3 semestry
  ILOŚĆ GODZIN 350
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
  RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej