techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku

CEL STUDIÓW:

Słuchacze będą się kształcić na zajęciach dydaktycznych z: projektowania ubioru jako kreowania wizerunku, rysunku projektowego w pracy z komputerem (24 h), organizacji eventu, warsztatu projektowania ubioru. Warsztat projektowania ubioru (87 h) zawiera w sobie takie elementy jak: materiałoznawstwo, konstrukcja i modelowanie odzieży oraz techniki krawieckie. Studia mają przede wszystkim wymiar praktyczny i absolwent uzyska umiejętność produkcji ubrań oraz niezbędną wiedzę techniczną z dziedziny projektowania. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy marzą o zawodzie projektanta, a program studiów jest odpowiedzią na wymagania stawiane profesjonalistom przez polskie i zagraniczne firmy odzieżowe.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Propozycja studiów podyplomowych „Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku” jest jedyną ofertą tego typu na Dolnym Śląsku. Grupą adresatów studiów podyplomowych są absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych studiów magisterskich oraz inżynierskich zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu projektowania ubioru. Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do projektowania ubioru, co pozwoli mu podjąć pracę jako kreator mody, projektant odzieży.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 120
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1560 zł
RATA MIESIĘCZNA 312 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej