Performatyka i film


Studia w ramach fakultetu Performatyka i film przygotują Cię zarówno do samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk performatywnych, jak i do pracy w charakterze koordynatora i realizatora projektów artystycznych w dziedzinie aktorstwa rozumianego jako zawód interdyscyplinarny, obejmujący różne obszary sztuk performatywnych, w tym taniec i performance. W czasie studiów zdobędziesz podstawowe umiejętności artysty scenicznego, poprzez świadomą pracę nad swoim ciałem, umysłem, mową. Poznasz historyczną perspektywę dyscypliny, prezentowaną w ramach kursu podstawowego, uzupełnioną przez grupę przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne, w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające. Praktyki zawodowe oparte są na współpracy z wybitnymi przedstawicielami teatru, tańca, pantomimy, choreografii. W ramach pracy dyplomowej zrealizujesz przedstawienie zespołowe lub indywidualne w zakresie filmu, spektaklu, czy innego projektu artystycznego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych; muzeach, teatrach, galeriach; organizacjach pozarządowych (NGO); małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju; pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne; impresariatach i agencjach organizujących imprezy o charakterze masowym i kameralnym; agencjach castingowych;


W trakcie studiów nauczysz się diagnozować potrzeby kulturalne i pozyskiwać fundusze na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową, zarządzać projektami artystycznymi, wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie istotnych przemian i zjawisk we współczesnej kulturze, funkcjonowania współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.


Dodatkowe auty fakultetu PERFORMATYKA I FILM:

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności PERFORMATYKA I FILM::

PROGRAM STUDIÓW:

Przedmioty wspólne dla obu fakultetów:

 • Filozoficzne koncepcje człowieka
 • Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki
 • Antropologia kulturowa
 • Sztuka – dzieje, idee, nurty, style
 • Człowiek w świecie muzyki
 • Estetyka
 • Psychologia twórczości i samorozwoju
 • Wyobraźnia XXI w – transgresje, konteksty, tendencje
 • Edukacja kulturalna i artystyczna
 • Praca z obrazem i przestrzenią
 • Warsztaty fotograficzne
 • Warsztaty formy przestrzennej
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych – techniki aktorskie
 • Narracje współczesne
 • Laboratorium obrazu
 • Media i audiowizualność
 • Sztuka nowych mediów
 • Wprowadzenie do sztuki użytkowej
 • Obrazowanie treści
 • Kierunki współczesnej dramaturgii
 • Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji
 • Czytanie przestrzeni miejskiej
 • Historia designu
 • Zarządzanie w kulturze (Przedsiębiorczość, PR)
 • Dyskursy sztuki

Performatyka i film

przedmioty specjalnościowe :
 • Praca z obrazem i przestrzenią
 • Teatr, film, media – produkcja i praktyka
 • Tekst, scenariusz, realizacja
 • Technika aktora
 • Gra sceniczna, postać reżyseria, praca z kamerą

Projektowanie, media, nowe technologie

przedmioty specjalnościowe :
 • Projektowanie użytkowe
 • Metodologia projektowania
 • Projektowanie znaku
 • Typografia cyfrowa
 • Motion design

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 600 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 7000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja