Film, media, nowe technologie

Studia w ramach specjalności Film, media, nowe technologie przygotują Cię zarówno do samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk audiowizualnych, jak i do pracy w charakterze koordynatora i realizatora projektów artystycznych w obszarach takich, jak reklama, film, wideo, telewizja. Zdobyta wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w czasie studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych; muzeach, galeriach, kinach
 • organizacjach pozarządowych (NGO)
 • małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju
 • pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia
 • pracowniach projektowych i produkcyjnych mediów audio i audiowizualnych/multimediów: film, radio, telewizja, wideo, nagrania audio, multimedia


W trakcie studiów nauczysz się korzystać z nowych środków wypowiedzi w świecie sztuk audiowizualnych, historii kina, filmu, nowych osiągnięć technologicznych, nowości w dziedzinie sztuki współczesnej, sztuki mediów i komunikacji. Zapoznasz się z działalnością instytucji audiowizualnych, zdobędziesz praktyczną wiedzę pod kierunkiem wybitnych twórców audiowizualnych, mając unikatową możliwość uzyskania doświadczenia we współpracy z partnerami uczelni. Nauczysz się diagnozować potrzeby kulturalne i pozyskiwać fundusze na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową, zarządzać projektami artystycznymi, wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie istotnych przemian i zjawisk we współczesnej kulturze, funkcjonowania współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.Dodatkowe auty specjalności FILM, MEDIA, NOWE TECHNOLOGIE:

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności FILM, MEDIA, NOWE TECHNOLOGIE:

PROGRAM STUDIÓW:

Semestr I
 • Filozoficzne koncepcje człowieka
 • Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki
 • Antropologia kultury
 • Edukacja kulturalna i artystyczna 1
 • Wyobraźnia XXI w
 • Warsztaty fotograficzne
 • Praca z obrazem i przestrzenią
 • Warsztat formy przestrzennej
Semestr II
 • Edukacja kulturalna i artystyczna 2
 • Estetyka
 • Człowiek w świecie muzyki
 • Psychologia twórczości
 • Trening interpersonalny
 • Zajęcia fakultatywne Projektowanie – Projektowanie użytkowe
 • Zajęcia fakultatywne Film – Realizacja filmowa
 • Zajęcia fakultatywne Performatyka – Techniki pracy z tekstem
Semestr III
 • Narracje współczesne 1
 • Laboratorium obrazu
 • Obrazowanie treści 1
 • Media i audiowizualność 1
 • Wprowadzenie do sztuki użytkowej
 • Język obcy
 • Zajęcia fakultatywne Projektowanie – Metodologia projektowania
 • Zajęcia fakultatywne Film – Analiza filmowa
 • Zajęcia fakultatywne Performatyka – Techniki pracy z głosem
Semestr IV
 • Narracje współczesne 2
 • Media i audiowizualność 2
 • Sztuka nowych mediów
 • Kierunki współczesnej dramaturgii
 • Obrazowanie treści 2
 • Język obcy
 • Zajęcia fakultatywne Projektowanie – Projektowanie znaku
 • Zajęcia fakultatywne Film -Techniki filmowe
 • Zajęcia fakultatywne Performatyka – Ciało w przestrzeni scenicznej
Semestr V
 • Krytyczna teoria wobec kultury i sztuki
 • Czytanie przestrzeni miejskiej
 • Zarządzanie w kulturze 1
 • Sztuka – dzieje, idee, nurty, style
 • Laboratorium dyplomowe
 • Język obcy
 • Zajęcia fakultatywne Projektowanie – Typografia cyfrowa
 • Zajęcia fakultatywne Film – Produkcja i praktyka kina
 • Zajęcia fakultatywne Performatyka – Technika aktora
Semestr VI
 • Dyskursy sztuki
 • Historia designu
 • Zarządzanie w kulturze 2
 • Autoprezentacje, sztuka wystąpień publicznych
 • Laboratorium dyplomowe
 • Język obcy
 • Zajęcia fakultatywne Projektowanie – Motion design
 • Zajęcia fakultatywne Film -Motion design
 • Zajęcia fakultatywne Performatyka – Technika aktora

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej