Systemy informacji geograficznej (GiS) – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Systemy informacji geograficznej

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat systemów informacji geograficznej. Uczestnikom przekazana jest wiedza praktyczna obejmująca zasady projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania systemów informacji geograficznej. Uczestnicy zdobędą umiejętności aktywnego wykorzystania systemów GIS w pracy zawodowej. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności, między innymi obsługi oprogramowania ArcGIS, wykonywania analiz przestrzennych, wizualizacji kartograficznych. Studia poruszą także zagadnienia pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych. Po ukończeniu studium słuchacz staje się cenionym na rynku pracy specjalistą z zakresu geoinformatyki. Zajęcia praktyczne obywają się laboratoriach komputerowych, wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie z zakresu GIS: ArcGIS firmy ESRI, z którą Uczelnia współpracuje w ramach zarządzania systemami GIS.

ADRESACI STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających poznać technologię GIS i doskonalić swoje umiejętności w jej zastosowaniach. W szczególności dla pracujących w administracji państwowej i samorządowej, w rolnictwie, leśnictwie, geodezji, budownictwie, gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym, inżynierii środowiska, ochronie środowiska, architekturze krajobrazu, transporcie, logistyce, sieciach przesyłowych, zarządzaniu kryzysowym, bezpieczeństwie publicznym, zarządzaniu i geomarketingu i w innych działach gospodarki. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji publicznej i przedsiębiorstw, którzy na co dzień wdrażają i zarządzają systemami GIS.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 160
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej