Studia doktoranckie z pedagogiki w języku angielskim

STUDIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM Program studiów złożony jest z atrakcyjnej oferty przedmiotów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Zakwalifikowani studenci mogą skorzystać z indywidualnego programu studiów konstruowanego w uzgodnieniu i pod opieką naukowo-dydaktyczną kadry WNP. W ramach indywidualnego programu studiów przewiduje się udział doktorantów w międzynarodowych programach kształcenia (w tym szkołach letnich i zimowych) prowadzonych we współpracy WNP DSW z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 4-letnie studia prowadzone są w języku angielskim. Po ich ukończeniu oraz obronie pracy doktorskiej słuchacz otrzyma dyplom doktorski z pedagogiki.


spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE


Na bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki w języku angielskim rekrutujemy od 01 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

pedagogika

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


01 czerwca do 31 sierpnia 2018
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55 (p.402), 53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

nauki-techniczne

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


6-7 września 2018
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław


Forma postępowania rekrutacyjnego:
– rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, projekt pracy + wymagane dokumenty (lista poniżej):


 • 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – dostępne w serwisie rekrutacyjnym
 • 2. Życiorys lub CV
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego
 • 4. 3 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle o wymiarach: 37 mm x 52 mm
 • 5. Odpis dyplomu studiów magisterskich lub zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra
 • 6. Średnia ocena z przebiegu studiów magisterskich potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni kandydata
 • 7. Deklaracja planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 str.)*
 • 8. Krótka prezentacja pracy magisterskiej (max: 3 str.)
 • 9. Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

 • Ocena planów naukowych – 10 pkt
 • Dotychczasowe osiągnięcia (np. udział w konferencjach, publikacje) – 5 pkt
 • Stopień orientacji w dziedzinie studiów doktoranckich, czyli w pedagogice – 3 pkt
 • Średnia ocen ze studiów magisterskich:
  • 4,75-5,0 – 5 pkt
  • 4,5-4,74 – 4 pkt
  • 4,0-4,49 – 3 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 10 pkt
 • Dodatkowe kwalifikacje – 5 pkt

 • Maksymalna ilość punktów – 38 pkt
spoleczne

KONTAKT


SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:
ul. Strzegomska 55, pok. 402
53-611 Wrocław,
tel. +48 071 356 15 57
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

pedagogika

REGULAMIN STUDIÓW


PLIK ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF
Do poprawnego odczytu pobierz darmowy program: ACROBAT READER

POBIERZ:
>> Regulamin studiów doktoranckich <<


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.


prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
Kierownik Studiów Doktoranckich z Pedagogiki w języku angielskim

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej