Socjoterapia – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Socjoterapia

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia podyplomowe z socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do pedagogów, psychologów, absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia umożliwiają uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,
  • pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych),
  • nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach),
  • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych i warsztatów tematycznych.
  • Ważną wartością dla słuchaczy podyplomowych studiów z socjoterapii jest rozwój osobistych kompetencji emocjonalnych i interpersonalnych poprzez uczestnictwo w treningach.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk i/lub w miejscu pracy oraz egzaminem dyplomowym. Wiedzę i umiejętności socjoterapeutyczne można wykorzystać w pracy w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniu i fundacji, realizujących zadania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

W programie studiów zaplanowano:

  • blok zajęć teoretyczno-ćwiczeniowych: zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodą socjoterapii, pogłębienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dzieci i młodzieży, rozwinięcie kompetencji związanych z pracą z grupą (klasa, zespół zadaniowy, grupa socjoterapeutyczna, warsztatowa) i umiejętności rozwiązywania konfliktu i planowania zmian w oparciu o relacje;
  • zajęcia treningowe (3 treningi wyjazdowe 5-dniowe): interpersonalny, umiejętności wychowawczych i osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub asertywności);
  • zajęcia warsztatowe: 5 spotkań w blokach 2-dniowych;
  • praktyki: przeprowadzenie przez słuchacza min. 20 godz. zajęć socjoterapeutycznych lub warsztatów umiejętności psychoedukacyjnych z wybraną grupą dzieci lub młodzieży;
  • superwizję działań związanych z organizacją praktyki i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych lub warsztatowych.

Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem w pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej i treningowej i w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Treningi i warsztaty prowadzi zespół Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. (www.plus.wroc.pl) – praktycy, mający rekomendacje trenerskie i superwizorskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 390
w tym 20 godzin pracy własnej (praktyka)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1980 zł
RATA MIESIĘCZNA 396 zł
Koszty dodatkowe: noclegi i wyżywienie na 5-dniowych sesjach wyjazdowych (treningach) ok. 470 zł za 1 trening (jeden trening w semestrze).

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej