Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej

Studia podyplomowe z zakresu psychoterapii ofiar i sprawców przemocy domowej mają charakter doskonalący i są kierowane do psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, socjologów, prawników, policjantów, kuratorów, lekarzy i osób duchownych. Mogą również stanowić wartościową ofertę dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru psychoterapii ofiar i sprawców przemocy domowej. W toku studiów słuchacze będą mieli możliwość zdobycia systematycznej wiedzy m.in.: w zakresie etiologii, przejawów, mechanizmów, rodzajów oraz faz i skutków przemocy domowej. Studia umożliwiają praktyczne przygotowanie absolwentów do realizacji zadań zawodowych w zakresie udzielania kompleksowej pomocy rodzinie z problemem przemocy, a w szczególności do diagnozowania i terapii zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy domowej. Przygotowują do udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom i dorosłym, do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, w tym również do sporządzania opinii sądowych. Słuchacze uzyskują praktyczne przygotowanie do prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 4 semestry
ILOŚĆ GODZIN 531
w tym praktyki: 120h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej