Psychologia w biznesie

Studia w ramach specjalności Psychologia w biznesie przygotują Cię do pracy w zawodzie psychologa ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w tym min. rekrutacji ludzi do pracy, kierowania zespołem pracowniczym, motywowania ludzi do pracy, twórczego myślenia i jego zastosowań w relacjach biznesowych, efektywnej komunikacji w pracy z ludźmi, a także wywierania wpływu i manipulacji. Zdobędziesz w jej trakcie podstawową wiedzę także z obszaru marketingu, public relations i reklamy. Umożliwi Ci ona opanowanie podstawowych umiejętności negocjacyjnych, autoprezentacji i coachingu. Zdobyte informacje, umiejętności i kompetencje będą dla Ciebie przydatne do zdobycia pracy min. w poniższych obszarach:
  • działy firm i instytucji związane z szeroką rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR
  • działy personalne i kadrowe
  • firmy i agencje zajmujące się szeroko rozumianym public relations
  • firmy i agencje zajmujące się marketingiem i reklamą
  • firmy i agencje rekrutacyjne
  • firmy i agencje szkoleniowe i konsultingowe
W trakcie studiów poznasz rodzaje relacji interpersonalnych w miejscu pracy i dowiesz się, jakie trudności mogą się w nich pojawiać. Zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu zasobami ludzkimi, szczególnie o motywowaniu do zmian, podejmowaniu aktywności i zaangażowaniu w realizację zadań. Poznasz problemy związane z podejmowaniem decyzji i ryzyka oraz procesami tworzenia i warunkami rozwoju firmy. Osiągniesz umiejętność rozpoznawania konfliktów interpersonalnych, analizowania procesów psychologicznych, wpływających na rozwój firmy, ale i wykorzystywania wiedzy w zakresie wspomagania rozwoju osobistego. Będziesz potrafił stosować strategie NLP w twórczym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu nowych celów. Nauczysz się stosować podstawowe zasady użyteczne w prowadzeniu negocjacji i rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu technik pomagających opanować stres i przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu. Dowiesz się jak założyć firmę i określić jej obszar działań, a także rozwiniesz swoje osobiste zasoby służące przedsiębiorczości. Osiągniesz kompetencje w zakresie bycia liderem w grupie ludzi oraz poznasz i przećwiczysz zasady współpracy z jej członkami.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider
Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

 

(studia stacjonarne i niestacjonarne):

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ:
Program studiów

FINANSOWANIE STUDIÓW

 

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

 
Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego
Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
Rekrutacja