Psychologia w sporcie – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: psychologia w sporcie

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli sportu, trenerów i instruktorów wszelkich dyscyplin sportowych, a także do osób angażujących się w działania sportowe i społeczne. Mogą również stanowić wartościową ofertę dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru psychologii w sporcie, w tym również do rodziców i opiekunów, którzy chcą wspierać swoich podopiecznych w efektywnych działaniach prowadzonych do osiągania sukcesów w dziedzinie sportu. W toku studiów słuchacze będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie: psychologii sportu, psychologii zachowań społecznych, psychologii rozwojowej, medycyny sportu, dietetyki dzieci, młodzieży i dorosłych, metod i technik wykorzystywanych we wspieraniu i w motywowaniu sportowców oraz zespołów sportowych. Studia umożliwiają praktyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w obszarze organizowania optymalnych warunków, wspierania i prowadzenia zawodników oraz zespołów sportowych. Zdobyte w ramach studiów kompetencje dadzą możliwości, które absolwenci mogą wykorzystywać w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub poszukiwać zatrudnienie w instytucjach, szkołach, placówkach i klubach sportowo-rekreacyjnych.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 312
w tym praktyki: 60h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej