Psychologia zdrowia

Studia w ramach specjalności Psychologia zdrowia przygotują Cię do pracy w obszarze ochrony i poprawy zdrowia człowieka. Program studiów umożliwi Ci nabywanie wiedzy o związkach medycyny i psychologii, promocji zdrowia i psychoterapii specyficznych zaburzeń psychicznych.
Po ukończeniu specjalności psychologia zdrowia i uzyskaniu tytułu magistra, będziesz mieć możliwość podjęcia pracy m.in. w:
 • placówkach medycznych,
 • poradniach i centrach zdrowia psychicznego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalnych oddziałach psychiatrycznych,
 • placówkach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia: szpitale, poradnie onkologiczne, sanatoria, hospicja, itp.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w dwóch blokach zajęciowych.:

I blok 15.00 – 17.15 – 3 godz.

II blok 17.30 – 19.45 – 3 godz.

I semestr 156 godz. dydaktycznych

Program studiów umożliwi Ci nabywanie i pogłębianie wiedzy o człowieku w kontekście wzajemnych oddziaływań ciała i psychiki. Zdobędziesz umiejętności związane z rozwijaniem zachowań prozdrowotnych, ukształtujesz swoją wrażliwość w obszarze aspektów związanych z doświadczaniem choroby przez człowieka. Zyskasz przygotowanie do krótkoterminowej i długoterminowej pracy z pacjentem, a w szczególności do pracy z osobami chorymi somatycznie i psychosomatycznie oraz z ich rodzinami. Specjalność stwarza możliwości sprzyjające opanowaniu wiedzy teoretycznej oraz zdobyciu umiejętności praktycznych w ramach szerokiego spektrum praktyk studenckich i zajęć warsztatowych. Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów licencjackich z obszaru nauk społecznych i pedagogicznych.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

 • praktyczny profil kształcenia,
 • możliwość uczestniczenia w programach studiów zagranicznych,
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider


Partnerem specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ


Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kiejna,
 • prof.DSW dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt.
Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji. Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

FINANSOWANIE STUDIÓW

 

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

 
Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego
Czytaj więcej

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 670 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 640 zł
2 raty 3700 zł
1 rata 7400 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 550 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6400 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
Rekrutacja