Psychologia – pięcioletnie studia magisterskie [NOWOŚĆ!]

☟ SPECJALNOŚCI ☟
(kliknij poniżej):
☛ psychologia sądowa ☛ psychologia zarządzania i biznesu ☛ psychologia kliniczna i zdrowia

PSYCHOLOGIA

PIĘCIOLETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

– nowość w ofercie DSW –

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przygotują Cię do pracy nie tylko w służbie zdrowia i poradnictwie psychologicznym, ale też jako psycholog szkolny, psycholog biznesu i reklamy czy biegły sądowy. Otworzy się przed Tobą możliwość pracy w jednym z ponad 2800 zawodów związanych z psychologią – w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, w wymiarze sprawiedliwości, biznesie, czyli m. in. agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, działach HR/personalnych, w agencjach headhunterskich i konsultingowych.

Tryb studiów i organizacja zajęć

Studia trwają 10 semestrów (5 lat) i będą realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie studiów psychologicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej zdobędziesz 300 pkt ECTS, co stanowi warunek niezbędny do uznania dyplomu psychologa w innych krajach Unii Europejskiej. W ramach trybu stacjonarnego zrealizujesz 2744 godziny lub wybierając studia w trybie niestacjonarnym – 1754 godziny, w tym w obu trybach, 300 godzin praktyk zawodowych. Bez względu na to, jaki wybierzesz tryb studiów, na siódmym semestrze będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności:

  • Psychologię sądową
  • Psychologię zarządzania i biznesu
  • Psychologię kliniczna i zdrowia

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, przeznaczone dla maturzystów oraz osób, które posiadają inne wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim lub magisterskim, dają nie tylko możliwość uzyskania uprawnień zawodowych psychologa, ale też solidną wiedzę i praktykę przygotowującą do pracy w zawodzie.

Studia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra psychologii i uprawnienia oraz umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie psychologa.


Zapewnimy Ci osadzoną w praktyce, przydatną w pracy psychologa wiedzę, kontakt z doświadczonymi praktykami – psychologami, psychoterapeutami, psychoonkologami czy pedagogami, dostęp do nowoczesnych pracowni multimedialnych, największej niepublicznej biblioteki akademickiej w Polsce oraz do elektronicznych baz publikacji (ibuk, EBSCO, Emerald czy Elsevier), a także możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach, seminariach i międzynarodowych konferencjach organizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA:

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W DSW?

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO) / 1 ROK:

STUDIA STACJONARNE
(dot. 1 roku studiów)
12 rat 650 zł
2 raty 3850 zł
1 rata 7600 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
(dot. 1 roku studiów)
12 rat 590 zł
2 raty 3500 zł
1 rata 6900 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej
Rekrutacja