Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.)

 • Oferta zgodna jest z:
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • W ramach studiów realizowane są:
  • blok przedmiotów psychologiczno- pedagogicznych w wymiarze 150 godzin dydaktycznych,
  • blok dydaktyk szczegółowych w wymiarze 120 godzin dydaktycznych,
  • praktyka pedagogiczna w wymiarze 160 godzin.
 • Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

 • PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 2 semestry
  ILOŚĆ GODZIN 270
  praktyki: 160h
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (CAŁOŚĆ) 3500 zł
  RATA MIESIĘCZNA 350 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej