Pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych

Studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w zaburzeniach seksualnych mają charakter doskonalący i są adresowane do psychologów, pedagogów, psychiatrów, pracowników socjalnych, prawników, pielęgniarzy i lekarzy. W toku studiów słuchacze będą mieli możliwość zdobycia systematycznej wiedzy w zakresie rozwoju seksualnego człowieka, zaburzeń w rozwoju seksualnym dzieci, młodzieży i dorosłych. Studia umożliwiają praktyczne przygotowanie absolwentów do realizacji zadań zawodowych w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami seksualnymi, w każdej fazie rozwoju, a w szczególności do: rozpoznawania zaburzeń seksualnych, prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie seksualności człowieka oraz do sporządzania opinii sądowych.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 4 semestry
ILOŚĆ GODZIN 591
praktyki: 120h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej