Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Studia w ramach specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga (kod: 235921) w zakresie promowania zdrowia w różnych środowiskach, w tym przede wszystkim do kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych, prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią) oraz chorobami dietozależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca). Będziesz przygotowany do współpracy z różnymi specjalistami (dietetykami, lekarzami, nauczycielami, psychologami, trenerami) w ramach placówek oświatowych, medycznych, opiekuńczych, sportowych, rekreacyjnych, zakładów żywienia zbiorowego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów i zajęć praktycznych pomogą Ci w poszukiwaniu pracy m.in. w:

  • przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych
  • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • ośrodkach sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów

W trakcie studiów poznasz interdyscyplinarną wiedzę na temat uwarunkowań biomedycznych i psychospołecznych zdrowia Przygotujesz się do promowania zdrowia w różnych środowiskach, w tym przede wszystkim do kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych, prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią) oraz chorobami dietozależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca). Rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne umożliwiające skuteczne porozumiewanie się z osobami potrzebującymi wsparcia, jak i do podejmowania współpracy z różnymi specjalistami (dietetykami, lekarzami, nauczycielami, psychologami, trenerami) w ramach placówek oświatowych, medycznych, opiekuńczych, sportowych, rekreacyjnych, zakładów żywienia zbiorowego itp.

ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA:
PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 27 6
Andragogika 24 4
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Psychologia zdrowia 45 9
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 18 4
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Pedagogika zdrowia 30 6
Psychopedagogika cielesności człowieka w zdrowiu i chorobie 21 4
Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji 24 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 4 36 7
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań żywieniowych i chorób dietozależnych 51 11
Podstawy dietetyki 51 11

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej