Nauczania języka polskiego jako obcego

*SPECJALNOŚĆ:
Nauczanie języka polskiego jako obcego
☑ studia magisterskie ☑ studia niestacjonarne ☑ profil: praktyczny

PEDAGOGIKA*

NOWOŚĆ W OFERCIE DSW

Studia II stopnia (magistersie) na kierunku PEDAGOGIKA realizowane na specjalności Nauczanie języka polskiego jako obcego przygotują Cię do pracy wszędzie tam, gdzie ktoś będzie chciał podnieść swoje kompetencje w języku polskim (np. w szkołach językowych, na kursach organizowanych dla obcokrajowców przez firmy i NGO), a także w szkołach publicznych. Dolnośląska Szkoła Wyższa umożliwi Ci zdobycie wymaganych uprawnień pedagogicznych na zajęciach, których terminy nie będą kolidowały z Twoim tokiem studiów. Będziesz wiedzieć, jak uczyć języka polskiego jako obcego na wszystkich stopniach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych, niezależnie od tego, jaki będzie język ojczysty Twoich uczniów. Staniesz się specjalistą w zakresie skutecznego podnoszenia poziomu znajomości polszczyzny obcokrajowców, przedstawicieli regionalnych mniejszości, osób z językiem polskim odziedziczonym, częściowo przyswojonym, osób z trudnościami komunikacyjnymi. Zdobędziesz teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze glottodydaktyki, czyli nauki, która bada procesy związane z przyswajaniem i uczeniem (się) języków obcych.

Tryb studiów i organizacja zajęć:

Studia trwają 4 semestry (2 lata) i będą realizowane w trybie niestacjonarnym. Dzięki temu bez problemu możesz pogodzić je z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w weekendy. Jeśli z jakichś powodów terminy zajęć weekendowych kolidowałyby z innymi Twoimi zobowiązaniami, możesz studiować w formule Indywidualnego Trybu Studiów (ITS) . Jak każdy student i studentka, będziesz pod opieką tutora – osoby, której zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych trudności w toku studiów. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością – niczego się nie obawiaj. Budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest dostosowany do Twoich potrzeb; także pod względem specjalistycznego sprzętu komputerowego w czytelni.
Na wykładach i ćwiczeniach zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu współczesnych koncepcji pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Przedmioty specjalistyczne, które przygotują Cię do odbycia cyklu praktyk zawodowych, będą obejmowały zagadnienia z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego, psycholingwistyki, gramatyki funkcjonalnej i opisowej, współczesnego języka polskiego i kultury języka, gramatyk porównawczych różnych grup językowych, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego w obrębie wszystkich sprawności, podsystemów języka i poziomów zaawansowania.

Język polski jako obcy? Po co mi to?

Będziesz specjalistą w nauczaniu języka polskiego jako obcego, co stanie się ważnym atutem na rynku pracy związanym z edukacją. Zastanawiasz się, dla kogo język polski jest obcy? – dla obcokrajowców, którzy pracują w międzynarodowych korporacjach; dla imigrantów, którzy – chcąc uzyskać polskie obywatelstwo – muszą zdać państwowy egzamin poświadczający znajomość polszczyzny; dla dzieci imigrantów, które uczęszczają do polskich szkół. Ale nie tylko! Język polski może być obcy (lub tylko częściowo przyswojony) dla osób z mniejszości narodowych czy kulturowych, jak mniejszość romska, społeczność Głuchych. Podniesieniem kompetencji komunikacyjnych w języku polskim mogą być także zainteresowani członkowie społeczności polonijnych czy powracający z emigracji Polacy, a szczególnie ich dzieci urodzone poza granicami Polski.

pedagogika

PODSTAWOWE INFORMACJE


kierunek: PEDAGOGIKA
– studia II stopnia (magisterskie)
– studia o profilu praktycznym
– studia płatne / dofinansowane
– opłata rekrutacyjna 190 PLN

spoleczne

ZNIŻKA W CZESNYM:


Te studia są dofinansowywane w ramach projektu realizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dlatego opłata za studia jest objęta zniżką (patrz tabela niżej)

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
(cena regularna)
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(cena regularna)
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł**

Łączny koszt: 10 400 zł**

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
12 rat 390 zł
2 raty 2300 zł
1 rata 4500 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 390 zł
2 raty 2300 zł
1 rata 4500 zł**

Łączny koszt: 9 000 zł**
☛ (zaoszczędzisz 1 400 zł!) ☚

Opłaty uwzględniające dofinansowanie realizacji studiów w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”*

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W DSW?

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:
Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Rekrutacja