Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki

*SPECJALNOŚĆ:
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki
☑ studia licencjackie ☑ studia niestacjonarne ☑ profil: praktyczny

PEDAGOGIKA*

NOWOŚĆ W OFERCIE DSW

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku PEDAGOGIKA realizowane na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga. Zdobędziesz uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela (przedszkolnego i nauczania początkowego) z dodatkowymi kompetencjami z zakresie kształcenia językowego obcokrajowców. Zostaniesz nauczycielem potrafiącym pracować także z tymi dziećmi, dla których język polski jest językiem obcym. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy w przedszkolach (publiczne, integracyjne, prywatne), wszystkich typach szkół podstawowych (klasy 1-3), wszelkiech placówkach oświatowych, edukacyjnych, organizacjach pozarządowych, projektach związanych z kształceniem dzieci do 10 roku życia. Będziesz pracować tam, gdzie celem będzie edukacja i podnoszenie zdolności komunikacyjnych dzieci, którym język polski sprawia trudności.

Tryb studiów i organizacja zajęć:

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, więc studia możesz bez problemu połączyć z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w weekendy. Dodatkowo – możesz studiować w formule Indywidualnego Trybu Studiów (ITS), jeśli z jakichś powodów terminy zajęć weekendowych kolidowałyby z innymi Twoimi zobowiązaniami. Jak każdy student i studentka, będziesz pod opieką tutora – osoby, której zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych trudności w toku studiów. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością – niczego się nie obawiaj. Budynek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest dostosowany do Twoich potrzeb; także pod względem specjalistycznego sprzętu komputerowego w czytelni.
W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, na których zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki i edukacji językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, emisji głosu, logopedii. Odbędziesz także cykl praktyk obserwacyjnych i asystenckich – by nauczyć się zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistej pracy nauczyciela. W ramach kształcenia specjalnościowego będziesz brać udział w zajęciach z Wprowadzenia do językoznawstwa, Podstaw psycholingwistyki, Współczesnego języka polskiego, Wprowadzenia do glottodydaktyki, Języka polskiego jako obcego. Wszystkie te wykłady i ćwiczenia pozwolą Ci stać się nauczycielem, który jest specjalistą w zakresie edukacji lingwistycznej dzieci.

Glottodydaktyka… czy to coś dla Ciebie?

Wiedza i umiejętności z zakresu glottodydaktyki będą Twoim wielkim atutem na rynku pracy związanym z edukacją. Glottodydaktyka to nauka, która bada procesy uczenia (się) języków obcych. Będziesz zatem nauczycielem doskonale przygotowanym to tego, by podnosić kompetencje komunikacyjne uczniów w języku polskim. To bardzo ważne, bo liczba dzieci, które potrzebują (profesjonalnie prowadzonych) dodatkowych zajęć językowo-komunikacyjnych, ciągle rośnie. Dotyczy to dzieci obcokrajowców (głównie imigrantów z Ukrainy), dzieci Polaków powracających z emigracji, dla których polszczyzna jest językiem odziedziczonym lub częściowo przyswojonym, dzieci z mniejszości romskiej – ale nie tylko. Nauczyciel, który wie, jak wspomagać proces nabywania pełnych zdolności komunikacyjnych, może wykorzystać tę wiedzę także w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Pomyśl też przyszłościowo: najmłodsze pokolenie uczy się zachowań komunikacyjnych w sieci. A jaki jest język internetu? To język-hybryda, w którym często zatarte są normy, gatunki, zasady dobrej i skutecznej komunikacji. Dla tego pokolenia skuteczny, dobry, niezbędny w edukacji, życiu, karierze w świecie realnym język polski też będzie w pewnym sensie językiem obcym. I tu wkraczasz Ty – nauczyciel z przygotowaniem glottodydaktycznym.

pedagogika

PODSTAWOWE INFORMACJE


kierunek: PEDAGOGIKA
– studia I stopnia (licencjackie)
– studia o profilu praktycznym
– studia płatne / dofinansowane
– opłata rekrutacyjna 190 PLN

spoleczne

ZNIŻKA W CZESNYM:


Te studia są dofinansowywane w ramach projektu realizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dlatego opłata za studia jest objęta zniżką (patrz tabela niżej)

pedagogika

CO PO STUDIACH?


> Jeśli będziesz mieć chęć zgłębiania wiedzy dotyczącej uczenia (się) języka polskiego jako obcego, możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia i zdobyć dyplom magistra. Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje Ci możliwość podjęcia studiów (uzupełniających magisterskich) na kierunku Pedagogika o specjalności Nauczania języka polskiego jako obcego [KLIKNIJ TU]

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
(cena regularna)
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(cena regularna)
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(cena regularna)
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł**

Łączna wartość: 17 100 zł**

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 400 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4650 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 400 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4650 zł**

Łączna wartość: 15 000 zł**
☛ (zaoszczędzisz ponad 2 000 zł!) ☚

Opłaty uwzględniające dofinansowanie realizacji studiów w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”*

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W DSW?

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:
Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Rekrutacja