Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole – NOWOŚĆ – studia podyplomowe

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia na kierunku Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole przygotowują nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Oferta adresowana jest do osób, które chcą zostać nauczycielami Montessori. Zakres studiów obejmuje pełen program edukacji Montessori, z naciskiem na umiejętności praktyczne, a także oferuje szeroki wachlarz praktyk. Atutem studiów są zajęcia dydaktyczne, które odbywają się w placówkach monessoriańskich a zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków na co dzień pracujących w otoczeniu Montessori i posiadające kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia są adresowane do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zarówno tych, który szukają nowych inspiracji w pracy z dziećmi, jak i tych, którzy chcieliby podjąć pracę w placówkach Montessori.


LICZBA GODZIN / ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 285 godzin dydaktycznych oraz 400 godzin praktyk w placówkach montessoriańskich


Warunkiem otrzymania dyplomu studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz zrealizowana praktyka w placówce Montessori. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole uprawniające do ubiegania się o zatrudnienie w placówkach montessoriańskich w Polsce i za granicą.Studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja Montessori w przedszkolu są realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Montessori, który jest członkiem International Montessori Council, co gwarantuje, że spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy w edukacji nauczycieli Montessori.


Zajęcia prowadzone są wyłącznie metodą warsztatową, a ich celem jest indywidualne przygotowanie słuchacza do bycia nauczycielem Montessori.


WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Pedagogika i teoria:

 • historyczny zarys metody i ruchu Montessori oraz filozofia absorbującego umysłu,
 • rozwój dziecka,
 • prowadzenie grupy, zaangażowanie / edukację rodziców oraz administrowanie (wymagania licencyjne, struktury prawne, budżet, akredytację),
 • projektowanie przygotowywanego otoczenia grupy, rozkład dnia, praca z nową grupą, strategie lekcyjne, ewaluacja, pozytywna dyscyplina,
 • komunikacja i rozwiązywanie problemów,
 • praktyka obserwacyjna i prowadzenie jej zapisów,
 • rozwój człowieka,
 • dynamika rodziny.


  Prowadzenie zajęć praktycznych (162 h):

 • prezentacja i przygotowanie ćwiczeń dnia codziennego (małą motorykę, samoobsługę, dbanie o otoczenie, przygotowanie jedzenia oraz grzeczność i dobre wychowanie),
 • wykorzystanie materiałów wspomagające dzieci w rozwoju i doskonaleniu ich zmysłów ( rozmiaru, koloru, kształtu, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku),
 • lekcja trójstopniowa,
 • aspekty rozwoju umiejętności językowych,
 • zajęcia z matematyki (zapis liczby, liczenie linearne, działania matematyczne, zapamiętywanie praw matematycznych),
 • rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego,
 • świadomość wielokulturowości świata oraz eksplorowania obszarów nauk przyrodniczych i fizycznych,
 • ćwiczenia w treningu słuchowym, (teoria muzyki, pracę z dzwonkami Montessori, ćwiczenia na elipsie i komponowanie),
 • ćwiczenia muzyczne z kreatywną ekspresją ruchową.

Moduł praktyk (400 h):

Studenci zostaną skierowani do specjalnie wyselekcjonowanych placówek, z rozkładem dnia uwzględniającym dwa długie okresy pracy własnej dziecka, starannie przygotowanym otoczeniem, gdzie będą mogli obserwować pracę doświadczonych nauczycieli. Studenci będą poznają codzienne funkcjonowanie placówki, a także wypróbują w praktyce przedstawione metody obserwacji. Podczas praktyk studentom zostaną przydzielone zadania, dzięki którym będą mieli okazję do wykorzystania w prac z dziećmi metod zaprezentowanych na zajęciach.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
PROWADZONE W PLACÓWKACH MONTESSORIAŃSKICH

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE!

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT MACTE,
UMOŻLIWIAJĄCY PRACĘ
W PRZEDSZKOLU MONTESSORIAŃSKIM ORAZ I KLASACH 1-3

Arrow
Arrow
Slider
PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
LICZBA GODZIN 285 zajęć dyd. + 400h praktyk
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 3100 zł
RATA MIESIĘCZNA (SEMESTR) 5 x 620 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Barbary Kutrowskiej kierownika tego kierunku: barbara.kutrowska@dsw.edu.pl

dr Barbara Kutrowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Socjologii edukacji. Ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół nauczyciela i jego rozwoju zawodowego i dydaktyki ogólnej. Autorka książki „Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej”* oraz kilkunastu publikacji naukowych o roli i kompetencjach nauczyciela we współczesnej szkole. Nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej Złotym Medalem KEN za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.


*dr Barbara Kutrowska, „Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej”, Wydawnictwo Naukowe DSW 2016 ☛ kliknij tutaj, aby zamówić online ☚

Joanna Maghen

Doświadczona instruktorka/trenerka z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach montessoriańskich. Rodzic i nauczyciel montessoriański, a także trener kursów wczesnej edukacji Montessori oraz kursów szkolnych Montessori. Posiada dyplom nauczyciela Montessori (dzieci od 3 do 6 lat) wydany przez Montessori-Partnership UK oraz dyplom nauczyciela Montessori (dzieci od 6 do 9 lat) wydany przez Canadian Montessori Teacher Education Institute Elementary. Założycielka i dyrektor Polskiego Instytutu Montessori, współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Polska Rada Montessori. Od wielu lat zaangażowana jest w edukację montessoriańską w Polsce oraz Ameryce Północnej. Od roku 2006 aktywnie działa w warszawskiej społeczności montessoriańskiej.


Iwona Bojarczuk

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Montessori – obecnie związana ze szkołą Kraków Montessori School, oraz trener Polskiego Instytutu Montessori. Z wykształcenia filozof i pedagog oraz absolwentka projektu „Trener Sukcesu” Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli.


Marta Derkowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie historii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pedagogiki. Ukończyła także edukację przedszkolną i wczesnoszkolną oraz zarządzanie placówką oświatową na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2004 prowadzi przedszkole Montessori w Krakowie. Kończyła kursy Montessori w Łodzi, Tegernsee (Niemcy) i Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori i Stowarzyszenia Montessori Europe. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim.kierownik studiów: dr Barbara Kutrowska


Justyna Kiper

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, pedagog specjalny. Od 5 lat w przedszkolnej grupie prowadzonej wg zasad Marii Montessori. Dyrektor metodyczny w trzech grupach w przedszkolu Montessori House Kraków. Instruktor w Polskim Instytucie Montessori. Ukończone szkolenia: Wczesna Edukacja Montessori (2,5-5 lat) w Polskim Instytucie Montessori, Porozumienie bez Przemocy (NVC).


Paulina Sikorska

Pracuje z dziećmi od 2000 roku, od 2014 roku jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie prowadzonej wg zasad pedagogiki Montessori, a także jako animator. Jest ponadto instruktorem w Polskim Instytucie Montessori. Poza szkoleniem Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-5 lat) w Polskim Instytucie Montessori ukończyła kurs TSR metodą dr Thomasa Gordona.Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

KLIKNIJ TUTAJ

Dolnośląska Szkoła Wyższa – #MiejsceDlaCiebie

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy zgodne z międzynarodowymi standardami. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu), gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów (bez żadnych ukrytych opłat). Współpracujemy z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudniamy blisko 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestujemy w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Dyplom ukończenia studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej posiada ponad 31 tys. absolwentów.

Rekrutacja