Pedagogika lecznicza (terapeutyczna) – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: pedagogika lecznicza (terapeutyczna)

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencji w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.

STUDIA SĄ ADRESOWANE DO:

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej z osobami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach.

  Wykaz przedmiotów:

  • Biomedyczne podstawy rozwoju
  • Psychologia kliniczna i psychopatologia
  • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
  • Podstawowe problemy pedagogiki leczniczej
  • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
  • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
  • Psychologia rehabilitacji i poradnictwo rehabilitacyjne
  • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej
  • Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Metody diagnozy potrzeb pacjenta
  • Metody rehabilitacji ruchowej
  • Metodyka nauczania i wychowania w ośrodku leczniczym
  • Metodyka pracy indywidualnej z uczniem z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
  • Metody terapii w pedagogice leczniczej
  • Narracyjne metody pracy terapeutycznej
  • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
  • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z chorobą i niepełnosprawnością
  • Nowoczesne technologie w pedagogice leczniczej
  • Seminarium dyplomowe

  • Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują słuchaczy do realizowania zadań zawodowych pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej).PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 260
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej