Organizacja i zarządzanie oświatą – studio podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: organizacja i zarządzanie oświatą

KONCEPCJA:

Studia są zgodne z wymogami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nadają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych istnieje możliwość wyodrębnienia specjalistycznych grup, np.: dla pracowników samorządów, osób zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi itp.

ILOŚĆ GODZIN:

Zajęcia w liczbie 270 godzin (dwa semestry), w tym 30 godzin praktyki kierowniczej, w tym 200 godzin realizowanych metodami aktywizującymi (warsztatowymi).

  Wykaz modułów/przedmiotów

  • Podstawy organizacji i zarządzania,
  • Analiza statystyczna w zarządzaniu szkołą,
  • Stosowanie prawa,
  • Komunikacja społeczna,
  • Tworzenie jakościowego programu rozwoju szkoły,
  • Kierowanie zmianą,
  • Rozwój organizacyjny szkoły,
  • Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
  • Analizowanie wyników zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów,
  • WDN w szkole, doskonalenie nauczycieli i ich awans zawodowy,
  • Budowanie zespołu,
  • Edukacja i konkurencja,
  • Szkoła jako instytucja edukacyjna,
  • Wychowanie w szkole,
  • Kierowanie rozwojem pracowników,
  • Praktyki kierownicze,
  • Dzieje Nauczycielstwa Polskiego,
  • Ocenianie pracy nauczyciela,
  • Hospitowanie zajęć, w tym hospitacje diagnozujące.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 270 w tym praktyka kierownicza
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1400 zł
– Wrocław & Świdnica
RATA MIESIĘCZNA 280 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej