Ochrona środowiska

Studia inżynierskie na kierunku Ochrona środowiska przygotują Cię do pracy w charakterze menedżera ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Podczas studiów będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności według autorskiego programu studiów, opracowanego we współpracy z partnerami zewnętrznymi uwzględniającym potrzeby rynku pracy. Studia przygotują Cię do pracy w administracji samorządowej; firmach zajmujących się sporządzaniem opracowań środowiskowych np.: ocen oddziaływania na środowisko; przedsiębiorstwach przetwórstwa odpadów; zakładach produkujących i dystrybuujących energię z odnawialnych źródeł energii. Zdobędziesz także umiejętności menedżerskie oraz kompetencje przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po studiach bez problemu poradzisz sobie w dynamicznym i wymagającym rynku pracy. Pomogą Ci w tym zajęcia prowadzone przez zaproszonych przez nas ekspertów oraz praktyki zawodowe w współpracujących z nami organizacjach i instytucjach.


W czwartek 21 stycznia 2016 roku Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu zorganizował otwartą konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele mediów, nauki, biznesu oraz mieszkańcu Dolnego Śląska. Patroami medialnymi były portale Kapitał Dolnego Śląska, Columbus Energy, City Brand Energia Odnawialna oraz Energia i My.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

ELASTYCZNE FORMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

POZYTYWNA OPINIA PRACODAWCÓW

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.
Partnerzy kierunku w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej