Nauczyciel etyki – studia z przygotowaniem pedagogicznym – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: nauczyciel etyki – studia z przygotowaniem pedagogicznym

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia są adresowane do osób: – zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką etyczną i pedagogiczną; – chcących uzyskać formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotu etyka.

  Wykaz modułów/przedmiotów

  • Moduł I – przygotowanie merytoryczne
   • Wprowadzenie do etyki
   • Historia etyki
   • Elementy socjologii moralności
   • Elementy logiki i teorii argumentacji
   • Psychologia moralności
   • Etyka praktyczna (etyka środowiskowa, bioetyka)
   • Etyka i literatura
   • Etyka a polityka
  • Moduł II – przygotowanie metodyczne
   • Metodyka nauczania etyki: planowanie i realizacja kształcenia
   • Metodyka nauczania etyki: prawa człowieka
   • Metodyka nauczania etyki: dyskusje, negocjacje, mediacje
   • Etyka zawodu nauczyciela
  • Moduł III – Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (moduł nieobowiązkowy)
  • Podstawy wiedzy pedagogicznej
  • Teoria wychowania
  • Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
  • Wychowawcze kompetencje nauczyciela
  • Podstawy psychologii
  • Psychologia rozwojowa w praktyce
  • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej

  Moduł praktyk (160 godzin)

  Warunki przyjęcia:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia albo II stopnia, bądź też studiów jednolitych magisterskich)
  • w szczególnych przypadkach na studia mogą być przyjęci studenci ostatniego roku studiów I bądź II stopnia.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 462
(160h praktyk)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 2000 zł
RATA MIESIĘCZNA 400 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej