Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

☟ SPECJALNOŚCI ☟ Animacja 3D
dla filmu i gier
Game design 🇬🇧 3d Animation
and Visual Effects
for Film and Games

STUDIA LICENCJACKIE

MEDIA

KREATYWNE

game design, animacja i efekty specjalne

Studia na kierunku Media Kreatywne to unikalny w skali kraju, całościowy kierunek studiów dedykowany branży gier, animacji i cyfrowej postprodukcji. Tok studiów jest zbudowany od podstaw i obejmuje pełną liczbę godzin (w przeciwieństwie do specjalności na innych uczelniach, których liczba zajęć jest zdecydowanie mniejsza). Ten kierunek przygotuje Cię do pracy na takich stanowiskach jak tester gier, projektant gier, specjalista od efektów specjalnych, projektant użyteczności, oraz będzie bazą do dalszego pogłębiania wiedzy w tej branży. Przyłożyliśmy największą wagę, aby w programie studiów znalazły się wszystkie potrzebne zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, związane zarówno z przygotowaniem technologicznym i informatycznym, jak również z zakresu designu i przemysłów kreatywnych. Program nie zawiera zajęć zbędnych i niepotrzebnych.


Programy studiów zostały opracowane przez ekspertów DSW na bazie ścisłej współpracy ze specjalistami branży gier i animacji z całej Polski. Zajęcia z Tobą prowadzą doświadczeni profesjonaliści. Stawiamy na wysoki poziom kształcenia, dlatego bezpośrednie wzorce czerpiemy z programów studiów realizowanych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w Center for Games and Playable Media, University of Southern California Santa Cruz, Centre for Digital Media w Vancouver, School of Interactive Games and Media w Rochester Institute of Technology oraz Georgia Institute of Technology. Nasze programy studiów zostały również docenione przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (otrzymaliśmy grant w konkursie na najlepsze programy studiów zgodne z ideą Krajowych Ram Kwalifikacji w 2012 roku), oraz uzyskały pozytywną opinię w raporcie OECD „Higher Education in Regional and City Development: Wroclaw, Poland 2012”.

PROGRAM STUDIÓW:

LISTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I KIERUNKOWYCH:

 • Logika i podstawy sztucznej inteligencji
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Historia sztuki
 • Podstawy rysunku i malarstwa
 • Komunikacja wizualna
 • Prawne aspekty produkcji i projektowania
 • User experience design
 • Podstawy reżyserii i pracy z aktorem
 • Podstawy języka filmowego i pracy z kamerą
 • Podstawy przesiębiorczości
 • Edukacja medialna i media dziecięce
 • Sztuka mediów
 • Warsztat concept artów i storyboardingu
 • Podstawy produkcji dźwiękowej
 • Kulturowe konteksty mediów interaktywnych
 • Metody zarządzania projektem
 • Komunikacja z grupą
 • Historia mediów wizualnych i interaktywnych
 • Storytelling i story design
 • Praca z systemem motion capture
 • Komunikacja elektroniczna i cyberaktywizm
 • Warsztaty profesjonalne

☟ kursy, które odbędziesz w ramach specjalności: ☟

Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier

Jest to specjalność dla zainteresowanych branżą gamedev, animacji i cyfrowej postprodukcji, która rozwija umiejętności w zakresie tworzenia animacji 3d i efektów specjalnych.


 • Historia animacji i efektów specjalnych
 • Grafika 2d na potrzeby gier i filmów
 • Podstawy grafiki 3d
 • Podstawy projektowania postaci
 • Stereoskopia i wirtualna scenografia 1,2
 • Animatiki
 • Modelowanie środowiska, wnętrz i obiektów
 • Modelowanie postaci
 • Teksturowanie, mapowanie i shading środowiska, wnętrz i obiektów
 • Teksturowanie, mapowanie i shading postaci
 • Rigowanie
 • Oświetlenie i rendering
 • Podstawy animacji 3d
 • Animacja postaci do filmu
 • Animacja postaci do gier
 • Systemy cząsteczkowe i fizyka
 • Animacja urządzeń mechanicznych
 • Motion design
 • Matte Painting i techniki 2,5d
 • Efekty specjalne w filmie
 • Efekty specjalne w grach
 • Postprodukcja (kompozytowanie; montaż wideo; montaż dźwięku; authoring)
 • Warsztaty performance capture
 • Scenariopisanie
 • Skanowanie i rekonstrukcja 3d
 • Realizacja projektu zespołowego
 • Grafika i animacja 3d w zastosowaniach webowych
 • Organizacja produkcji i dystrybucja animacji
 • Warsztat filmowania z powietrza

☟ kursy, które odbędziesz w ramach specjalności: ☟

Game design:

Specjalność dla zainteresowanych branżą gamedev, która pozwala poznać wszystkie etapy procesu tworzenia gry, począwszy od tworzenia dokumentacji gry i prototypowania, a skończywszy na aspektach dystrybucji i marketingu. Sporo miejsca w programie zajmuje praca z wybranymi silnikami gier (UDK, UNITY), a także zajęcia poświęcone level designowi. Poznacie także modele biznesowe gier dedykowanych na różne platformy (gry mobilne, społecznościowe, AAA). Studia kończą się realizacją zespołowego projektu gry, nadzorowanego przez reprezentanta jednego z naszych partnerów branżowych. Masz możliwość stworzenia własnego portfolio już na etapie nauki.


 • Historia gier komputerowych
 • Kulturowe aspekty projektowania i produkcji gry
 • Modele biznesowe gier 1, 2, 3
 • Silniki i technologie gier 1, 2, 3
 • Organizacja produkcji gry
 • Tworzenie dokumentacji gry
 • Prototypowanie
 • Podstawy projektowania assetów graficznych (piksel art.; grafika 2d – 3d)
 • Podstawy game designu
 • Game design – logika i mechanika gry
 • Story design w grach
 • Podstawy projektowania poziomów
 • Zaawansowane projektowanie poziomów 1, 2, 3
 • Testowanie gier i planowanie testów
 • Marketing w branży gier
 • PR w branży gier
 • Projektowanie assetów dźwiękowych
 • Realizacja materiałów wideo do gier
 • Realizacja projektu zespołowego
 • VR i nowe technologie w grach
 • Metody analizy gier
 • Serious games i gry edukacyjne

Praktyki w kraju

W trakcie studiów obowiązuje trzymiesięczna praktyka zawodowa. Dajemy Ci możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach z branży, pod okiem naszych partnerów. Po każdym roku studiów czekają Was miesięczne praktyki, które pozwalają usystematyzować wiedzę i czerpać dodatkowe korzyści z pracy z wykwalifikowanymi pracownikami. Z nami masz możliwość odbycia praktyk w takich firmach jak: Dash Dot Creations, Juice, Picadilla, Tequila Games, Ten Square Games, Techland.

Praktyki zagraniczne

Studiując u nas masz również możliwość odbycia 3 miesięcznej praktyki zagranicznej w ramach Programu Erasmus. Do tej pory wybrani studenci odbywali praktyki w firmach z branży postprodukcji filmowej i telewizyjnej oraz animacji w Hiszpanii, Turcji i Niemczech.

Program Erasmus+

Masz niepowtarzalną okazję studiować to co lubisz za granicą. Jeśli interesują Cię studia za granicą, masz także szansę skorzystania z semestralnych wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Program angażuje wiele uczelni, również takie, których programy studiów skoncentrowane są na technologiach interaktywnych, nowych mediach i game designie – Aegean University (Grecja) University of Utrecht (Holandia), Fachhochschule Hagenberg (Niemcy), University of Bergen (Norwegia).

Studia w Kanadzie

Wybrani studenci mogą również spędzić jeden semestr w Centre for Digital Media w Vancouver, w Kanadzie. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem największych uczelni w Vancouver (Simon Fraser Univeristy, University of British Columbia, British Columbia Institute of Technology), prowadzi studia z zakresu mediów interaktywnych przy użyciu unikalnych metod dydaktycznych (inkubacja projektów start-upowych, praca nad projektami zleconymi przez m.in. takie firmy, jak Nintendo, Electronic Arts, Sega).

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
wpisowe
(opłata jednorazowa):
190 zł
12 rat 670 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
wpisowe
(opłata jednorazowa):
190 zł
12 rat 615 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 7200 zł

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Masz pytanie? – skontaktuj się z nami!


Centrum badawczo-projektowe gier i animacji „Digital Masters”

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych DSW | Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, Pok. 119

tel. 71-355-14-38, fax 71 359 53 09 | mail: digitalmasters@dsw.edu.pl”

PRZEJDŹ NA STRONĘ KIERUNKU – KLIKNIJ TUTAJ

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Rekrutacja