Media design i marketing wizerunkowy


Studia na kierunku Media design i marketing wizerunkowy przygotują Cię do pracy w branży online i mobile marketing, infobrokering i media analysis, e-pr, e-learning i mobile learning, itp. Zdobędziesz także niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności z zakresu projektowania mediów, szczególnie mobilnych i internetowych, jak również z zakresu marketingu zorientowanego na nowe media i technologie. Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w m.in. w naszym studiu telewizyjnym, pracowniach multimedialnych, komputerowych, fotograficznych, specjalistycznej pracowni motion capture oraz laboratorium dźwięku. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki u współpracujących z nami partnerów tego kierunku.


Przedmioty ogólne:

 • Wstęp do komunikowania
 • Socjologia mediów
 • Problemy współczesnego świata
 • Historia mediów wizualnych i sieciowych
 • Współczesne rynki medialne
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Historia sztuki i designu
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej
 • Kompetencja językowa: kultura języka
 • Kompetencja językowa: creative writing i copywriting
 • Retoryka w reklamie i marketingu
 • Sztuka perswazji
 • Popkultura

Przedmioty kierunkowe:

 • Assesment Centre
 • Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa
 • Computer mediated communication and discourse
 • Metody prezentacji osobistej i kreowanie wizerunku
 • Budowanie portfolio i self-branding
 • Warsztaty PR
 • E-pr w biznesie
 • E-pr polityczny i współczesna scena polityczna
 • Komunikacja wizualna
 • Kulturowe konteksty mediów społecznościowych i mobilnych
 • Branding i e-branding
 • Corporate Identity
 • Corporate media management
 • Podstawy projektowania dźwięku
 • Projektowanie contentu wideo
 • Wizualizacja danych i infoestetyka
 • Info CI i projektowanie komunikacji
 • Warsztat grafiki 2d
 • Web design – podstawy
 • Web design – responsive i mobile design
 • User experience design i web usability
 • Warsztat fotografii reklamowej i kreacyjnej
 • Blogi, vlogi i mikroblogi w reklamie i marketingu
 • Projektowanie badań
 • Badania internetu
 • Warsztat eye-trackingu
 • Infoaktywizm
 • Modele biznesowe facebook i gogle
 • Warsztaty branżowe

Studia w ramach specjalności Big data i prognozowanie trendów przygotują Cię do pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Design thinking
 • Data journalism – metody badań
 • Data communication
 • Drone journalism
 • Techniki data mining
 • Warsztaty programowania: excel i python
 • Podstawy statystyki
 • Warsztat wizualizacji i infografiki
 • Big data – analiza lingwistyczna
 • Podstawy statystyki
 • Warsztat wizualizacji i infografiki
 • Big data – analiza lingwistyczna
 • Monitoring mediów i internetu
 • Tworzenie asetów informacyjnych
 • Data management i marketing
 • Ochrona danych osobowych i privacy laws
 • Style życia
 • Profesje przyszłości
 • Psychologia informacji
 • Anatomia trendu
 • Trend-watching i trend-setting
 • Techniki foresight i zarządzanie przyszłością
 • Monitorowanie rynków i innowacji
 • Media społecznościowe a prognozowanie trendów
 • Światowe rynki i przemysły kreatywne
 • Design insights
 • Warsztat trend-watchingu1 – moda, wzornictwo, nowe technologie
 • Warsztat trend-watchingu2 – motoryzacja, kuchnia, sport

Studia w ramach specjalności Marketing internetowy i media mobilne przygotują Cię do pracy zawodowej w takich branżach kreatywnych, jak, projektowanie aplikacji webowych i mobilnych, analiza wielkich ilości danych, kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych i mobilnych, tworzenie zawartości mediów społecznościowych i zarządzanie tą zawartością, prognozowanie trendów w różnorodnych branżach, wizualizacja danych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Social Media Marketing
 • Web Analytics
 • SEO, SEM, PPC – pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach
 • Marketing mobilny i geolokatywny
 • Projektowanie systemów grywalizacyjnych
 • Mobile learning, blended learning i MOOC’s
 • Performance marketing
 • Planowanie kampanii digital – projekt
 • Web content design
 • Web content management
 • M-entertainment
 • Buzz, viral i ambient marketing
 • Content marketing
 • Storytelling
 • Rynek mediów mobilnych
 • Trendy i nowe technologie w marketingu
 • Video marketing
 • Crowdsourcing
 • Strategie cross media i targetowania wielokierunkowego
 • DoubleClick Rich Media
 • Prosument/klient w social media
 • Prawo w handlu elektronicznym
 • Native Advertising
 • E-commerce
 • Targetowanie behawioralne

W szczególności studia dają przygotowanie do znalezienia pracy w następujących zawodach:

 • Social and mobile media content designer
 • Social and mobile media content manager
 • Digital marketing specialist
 • Big data scientist
 • Analityk danych marketingowych
 • Trendwatcher i trendsetter
 • Analityk rynku mediów
 • Brand manager
 • Projektant kursów e-learningowych
 • PR specialist
 • Infoborker
 • Web designer
 • UI i UX designer
 • Buzz, viral i ambient marketing specialist
 • Specjalista ds. projektowania badań marketingowych

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 590 zł
10 rat 700 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6800 zł

Dowiedz się więcej na temat tego kierunku i oferowanych specjalności

PRZEJDŹ DO SERWISU „DIGITAL MASTERS”

KLIKNIJ TUTAJ

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej