Logopedia – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

LOGOPEDIA

(z uprawnieniami do pracy w przedszkolu i szkole)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty w zakresie terapii zaburzeń mowy. Zdobędziesz niezbędne kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, artystycznych, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W ramach zajęć, prowadzonych głównie w formie warsztatów i ćwiczeń, nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne. Ukończenie studiów pozwoli Ci na podjęcie pracy zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i dorosłych pacjentów. Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, cenieni metodycy, lekarze.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez cztery semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 455 godzin realizowane metodami aktywizującymi (głównie warsztaty i ćwiczenia). Program obejmuje 150 godzin praktyk*.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych oraz napisanie pracy dyplomowej z wybranego studium przypadku. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku „Logopeda dyplomowany”. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych ,psychologicznych , filologicznych, a nawet na kierunku rehabilitacyjnym chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie terapeuty zaburzeń mowy.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


  Moduł fizjologicznych i medycznych podstaw terapii mowy

 • Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy
 • Anatomia i funkcje mózgu
 • Foniatria
 • Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy
 • Neuropsychologia
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Psychiatria
 • Audiologia
 • Ortodoncja
 • Moduł diagnozy różnicowej i terapii zaburzeń mowy

 • Zaburzenia mowy – dyslalia – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy-dysartria – diagnoza i terapia
 • Rehabilitacja osób po laryngektomii
 • Logorytmika
 • Afazje
 • Moduł psychopedagogicznych aspektów terapii mowy

 • Lingwistyczne podstawy logopedii 1
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 2
 • Wstęp do logopedii
 • Psychologia rozwojowa
 • Kultura Żywego słowa
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna (oligofazje, upośledzenie umysłowe)
 • Dysleksja
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Elementy prawa oświatowego
 • Emisja głosu
 • Moduł przygotowania pracy dyplomowej

  Seminarium dyplomowe


  Moduł praktyk

  *W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek zajmujących się tą specyficzną dziedziną nauki. Praktyki odbywają się w aż 14 wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się terapią zaburzeń mowy (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne). Będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane przez indywidualnego opiekuna praktyk i terapeutę. Nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu terapii z rodzicami i innymi jednostkami zajmującymi się wspomaganiu dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu ich problemów. Doświadczenie zdobyte w ramach praktyk, będzie również pomocne w założeniu własnego gabinetu logopedycznego lub nawiązaniu współpracy z ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianym kształtowaniem prawidłowej mowy.


 • Praktyka logopedyczna – opóźniony rozwój mowy
 • Praktyka logopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna
 • Praktyka logopedyczna – kształtowanie mowy dziecka
 • Praktyka logopedyczna – dyslalie
 • Praktyka logopedyczna – jąkanie
 • Praktyka logopedyczna – autyzm
 • Praktyka logopedyczna – trening psychoterapeutyczny
 • Praktyka logopedyczna – neurologopedia
 • Praktyka logopedyczna – surdologopedia
 • Praktyka logopedyczna – dysartria
 • Praktyka logopedyczna – dysleksja
 • Praktyka logopedyczna – afazje dziecięce
 • Praktyka logopedyczna – afazje dorosłych
 • Praktyka logopedyczna – logorytmika
 • Praktyka logopedyczna – logopedia przedszkolna

Prof. dr hab. Ludwika Sadowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego


dr Danuta Reinert

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Psychiatria


dr hab. Irena Seiffert

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Lingwistyczne podstawy logopedii


mgr Ilona Knapik (kierownik studiów)

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Kultura żywego słowa


mgr Renata Gołębiowska – wykłady
Aleksandra Kulik – ćwiczenia

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Pedagogika specjalna


dr Urszula Wierzchaczewska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy


mgr Alicja Wojakowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Anatomia i funkcje mózgu


mgr Beata Zgadzaj

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Psychologia rozwojowa


mgr Magdalena Paszkiewicz

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Logorytmika


mgr Renata Gołębiowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Afazje


mgr Halina Leszczyńska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Zaburzenia mowy –dyslalia – diagnoza i terapia


mgr Elżbieta Roszka

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia


dr Teresa Szawrowicz

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Foniatria


mgr Elżbieta Kulik

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy


mgr Joanna Stańczak

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Wczesna interwencja logopedyczna


mgr Halina Leszczyńska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Wstęp do logopedii


dr Paulina Trześniewska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Ortodoncja


Mgr Alicja Wojakowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Rehabilitacja osób po laryngektomii
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
340zł
cena:

310 zł

opłata semestralna cena regularna:
1700 zł
cena:

1550 zł

koszt studiów cena regularna:
6800 zł
cena:

6200złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
340 zł
cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna:
1700 zł
cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna:
6800 zł
cena:

6000 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do Ilony Knapik kierowinika tego kierunku: ilona.knapik@gmail.com

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja