Logopedia – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: logopedia

Studia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli – absolwentów studiów magisterskich. Przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy, przygotowanych do pracy w placówkach oświatowych, artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wymiarze 150 godzin w wyspecjalizowanych instytucjach. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 4 semestry
ILOŚĆ GODZIN 455
praktyki: 150h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1700 zł
RATA MIESIĘCZNA 340 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej