Logopedia – studia podyplomowe

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty w zakresie terapii zaburzeń mowy. Zdobędziesz niezbędne kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, artystycznych, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W ramach zajęć, prowadzonych głównie w formie warsztatów i ćwiczeń, nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne. Ukończenie studiów pozwoli Ci na podjęcie pracy zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i dorosłych pacjentów. Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, cenieni metodycy, lekarze.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych ,psychologicznych , filologicznych, a nawet na kierunku rehabilitacyjnym chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie terapeuty zaburzeń mowy.


LICZBA GODZIN / ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są przez cztery semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 455 godzin realizowane metodami aktywizującymi (głównie warsztaty i ćwiczenia). Program obejmuje 150 godzin praktyk*. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych oraz napisanie pracy dyplomowej z wybranego studium przypadku. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku „Logopeda dyplomowany”. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:

  Moduł fizjologicznych i medycznych podstaw terapii mowy

 • Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy
 • Anatomia i funkcje mózgu
 • Foniatria
 • Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy
 • Neuropsychologia
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Psychiatria
 • Audiologia
 • Ortodoncja
 • Moduł diagnozy różnicowej i terapii zaburzeń mowy

 • Zaburzenia mowy – dyslalia – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy-dysartria – diagnoza i terapia
 • Rehabilitacja osób po laryngektomii
 • Logorytmika
 • Afazje
 • Moduł psychopedagogicznych aspektów terapii mowy

 • Lingwistyczne podstawy logopedii 1
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 2
 • Wstęp do logopedii
 • Psychologia rozwojowa
 • Kultura Żywego słowa
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna (oligofazje, upośledzenie umysłowe)
 • Dysleksja
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Elementy prawa oświatowego
 • Emisja głosu

Moduł przygotowania pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe


Moduł praktyk

*W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek zajmujących się tą specyficzną dziedziną nauki. Praktyki odbywają się w aż 14 wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się terapią zaburzeń mowy (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne). Będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane przez indywidualnego opiekuna praktyk i terapeutę. Nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu terapii z rodzicami i innymi jednostkami zajmującymi się wspomaganiu dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu ich problemów. Doświadczenie zdobyte w ramach praktyk, będzie również pomocne w założeniu własnego gabinetu logopedycznego lub nawiązaniu współpracy z ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianym kształtowaniem prawidłowej mowy.


 • Praktyka logopedyczna – opóźniony rozwój mowy
 • Praktyka logopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna
 • Praktyka logopedyczna – kształtowanie mowy dziecka
 • Praktyka logopedyczna – dyslalie
 • Praktyka logopedyczna – jąkanie
 • Praktyka logopedyczna – autyzm
 • Praktyka logopedyczna – trening psychoterapeutyczny
 • Praktyka logopedyczna – neurologopedia
 • Praktyka logopedyczna – surdologopedia
 • Praktyka logopedyczna – dysartria
 • Praktyka logopedyczna – dysleksja
 • Praktyka logopedyczna – afazje dziecięce
 • Praktyka logopedyczna – afazje dorosłych
 • Praktyka logopedyczna – logorytmika
 • Praktyka logopedyczna – logopedia przedszkolna

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider
PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 4 semestry
LICZBA GODZIN 455 + 150h praktyk*
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1700 zł
RATA MIESIĘCZNA 340 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do Ilony Knapik kierowinika tego kierunku: ilona.knapik@gmail.com

Prof. dr hab. Ludwika Sadowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego


dr Danuta Reinert

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Psychiatria


dr hab. Irena Seiffert

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Lingwistyczne podstawy logopedii


mgr Ilona Knapik (kierownik studiów)

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Kultura żywego słowa


mgr Renata Gołębiowska – wykłady
Aleksandra Kulik – ćwiczenia

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Pedagogika specjalna


dr Urszula Wierzchaczewska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy


mgr Alicja Wojakowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Anatomia i funkcje mózgu


mgr Beata Zgadzaj

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Psychologia rozwojowa


mgr Magdalena Paszkiewicz

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Logorytmika


mgr Renata Gołębiowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Afazje


mgr Halina Leszczyńska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Zaburzenia mowy –dyslalia – diagnoza i terapia


mgr Elżbieta Roszka

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia


dr Teresa Szawrowicz

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Foniatria


mgr Elżbieta Kulik

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy


mgr Joanna Stańczak

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Wczesna interwencja logopedyczna


mgr Halina Leszczyńska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Wstęp do logopedii


dr Paulina Trześniewska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Ortodoncja


Mgr Alicja Wojakowska

przedmiot prowadzony w ramach studiów: Rehabilitacja osób po laryngektomii


Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

KLIKNIJ TUTAJ

Dolnośląska Szkoła Wyższa – #MiejsceDlaCiebie

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy zgodne z międzynarodowymi standardami. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu), gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów (bez żadnych ukrytych opłat). Współpracujemy z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudniamy blisko 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestujemy w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Dyplom ukończenia studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej posiada ponad 31 tys. absolwentów.

Rekrutacja