Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej

CEL STUDIÓW:

Wiedza wyniesiona z zajęć zapewni absolwentom Studium w pracy i działalności skuteczność w posługiwaniu się narzędziami szeroko pojętej ko­munikacji. Posiądą również umiejętność profesjonalnego kreowania wizerunku publicznego i medialnego. Program studiów obejmuje m.in. tematykę alchemii słowa oraz zarządzania komunikacją bieżąca i kryzysową; technik prezentacyjnych i języka ciała; psychologii przywództwa i badania opinii publicznej; współpracy z prasą, radiem i telewizją oraz obecności w Internecie i mediach społecznościowych; public relations i reklamy; marketingu miejsc i regionów; relacji inwestorskich; bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysami; marketingu politycznego i wyborczego; wizerunku samorządowca i urzędnika; autopromocji oraz savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego.Prowadzone przez praktyków i wybitnych specjalistów zajęcia, składają się z wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Przewidziane są również treningi z mikrofonem i kamerą, które będą prowadzone w studio telewizyjnym DSW. Studia kończyć się będą pracą dyplomową i wydaniem stosownych certy­fikatów.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Studia podyplomowe adresowane do pragnących podwyższenia swoich kwalifikacji radnych i urzędników administracji samorządowej oraz państwowej, a także osób zajmujących się działalnością społeczną lub planujących ubiegać się w przyszłości o mandaty radnych a nawet posłów.

  • BLOK PODSTAWOWY: Public relations; Reklama; Logika z semiotyką; Elementy gender studies.
  • BLOK KOMUNIKACYJNO – KREATYWNY: Sztuka wystąpień publicznych; Techniki autoprezentacyjne i język ciała; Kreatywne pisanie tekstów; Kultura osobista i protokół dyplomatyczny; Zarządzania komunikacją; PR w kryzysie; Audyt komunikacyjny.
  • BLOK MEDIALNY: Współpraca z prasą, radiem i telewizją; Internet – e-PR i media społecznościowe; Warsztaty audiowizualne – Media elektroniczne: telewizja i radio; Prawo i Etyka mediów.
  • BLOK GOSPODARCZO – ADMINISTRACYJNY: Fund raising i relacje inwestorskie; Innowacje jako element rozwojowy i strategiczny; Marketing miejsc i regionów oraz wydarzeń; Zarządzanie projektami w jednostkach samorządowych; Bezpieczeństwo narodowe i zarządzania kryzysami; Kreacja wizerunku samorządowca i urzędnika.
  • BLOK POLITYCZNY: Marketing polityczny i wyborczy; Psychologia przywództwa; Władza samorządowa; Badania opinii publicznej.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 256
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1800 zł
RATA MIESIĘCZNA 360 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej