Inspektor Ochrony Danych Osobowych – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [IODO]

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 420 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] umożliwią Ci wykonywanie ustawowych zadań określonych jako kwalifikacje zawodowe RODO, a także nowych możliwości zawodowych w wymiarze udzielania porad oraz konsultacji stronom trzecim.


Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie aspektów prawnych, zarządczych, informatycznych, psychologicznych, socjologiczno – pedagogicznych oraz metodologii ochrony zasobów informacji (audytów bezpieczeństwa informacji). Pogłębisz znajomość korzystania z prawa ochrony danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności na portalach społecznościowych, co jest wyzwaniem dla wielu administratorów. Profesjonalizacja tego sektora i kształcenie interdyscyplinarnych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest koniecznością wyrażoną w RODO i potrzebach rynku pracy. Będziesz specjalistą do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych, technicznych i archiwizacji określonej w RODO, a tym samym coraz częściej poszukiwanym ekspertem w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach, szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów.


Koncepcja programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa UE – RODO, jak również polskich regulacji ochrony informacji jakim jest Rozporządzenie KRI.


Artykuł 37 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, mówi expressis verbis, że „Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz. Urz. UE L 119/1).


NOWE przepisy bardzo szczegółowo określają zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IODO niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym / zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 218 godzin .


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych , uprawniające do ubiegania się o pracę na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych, w szczególności: kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi; osób wyznaczonych do wykonywania zawodu Inspektora; doradców i konsultantów; kandydatów na IODO; kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców; kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość); kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.); osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, w przyszłości: IODO, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


  Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych osobowych [RODO]
 • Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001 cz.I [KRI]
 • Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego [RODO]
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy org. [RODO]
 • Dobór osób funkcyjnych (IODO/MBI/ASI /Audytor) [RODO]
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. I [RODO]
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – jakość ochrony informacji PN -27001 [KRI]
 • Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych) [RODO]
 • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki [RODO]
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka [KRI]

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji – systemy bezpieczeństwa (system informacyjny a system informatyczny):

 • Krajowy organ ochrony danych osobowych: uprawnienia [RODO]
 • Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji [RODO]
 • Systemy informacyjne a informatyczne Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ochroną systemów w organizacji [KRI]
 • Polityka informacyjna administratora [RODO]
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. II, identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem [RODO]
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001 cz. II [KRI]
 • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing [RODO]
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji [KRI]
 • Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych [OIN]
 • Andragogika – teoria edukacji dorosłych, cele, treści i formy kształcenia [RODO]

Jarosław Feliński

Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; (twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017, wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Od 2015 konsultant i Administrator Bezpieczeństwa Inforamacji wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.


Przemysław Olszewski

Dyrektor Biura Rektora AGH Kraków, Audytor wiodący PN 27001


Sebastian Szczerba

Audytor wiodący PN 27001, radca prawny.


Roman Podobiński

Szef IT JST GDAŃSK; Audytor wiodący PN 27001


Tomasz Lenarczyk

Radca prawny, wykładowca akademicki


Przemysław Kanikowski

Audytor Wiodący PN 27001, dyplomowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nauczyciel akademicki, kształci słuchaczy w obszarach bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych oraz inżynierii systemów ochrony. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.


Michał Tuz

doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor koncepcji badań naukowych skuteczności bezpieczeństwa informacji w sieciach informatycznych. Audytor Wiodący PN 27001 [IRCA]. Nauczyciel i wykładowca WIT w Warszawie, kształci słuchaczy w obszarach zarządzania systemami i sieciami informatycznymi w zróżnicowanych organizacjach. Autor analiz i opinii problemowych zarządzania sieciami informatycznymi, w tym także skutecznego kasowania danych z nośników tradycyjnych i elektronicznych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji placówek oświatowych, instytucji budżetowych i przedsiębiorstw.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
500zł
cena:

440 zł

opłata semestralna cena regularna:
2500 zł
cena:

2200 zł

koszt studiów cena regularna:
5000 zł
cena:

4400złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
500 zł
cena:

420 zł

opłata semestralna cena regularna:
2500 zł
cena:

2100 zł

koszt studiów cena regularna:
5000 zł
cena:

4200 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Iwony Ładysz kierownika tego kierunku: iwona.ladysz@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja