Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] – NOWOŚĆ – studia podyplomowe

KONCEPCJA STUDIÓW:

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.


Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] umożliwią Ci wykonywanie ustawowych zadań określonych jako kwalifikacje zawodowe RODO, a także nowych możliwości zawodowych w wymiarze udzielania porad oraz konsultacji stronom trzecim.

Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie aspektów prawnych, zarządczych, informatycznych, psychologicznych, socjologiczno – pedagogicznych oraz metodologii ochrony zasobów informacji (audytów bezpieczeństwa informacji). Pogłębisz znajomość korzystania z prawa ochrony danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności na portalach społecznościowych, co jest wyzwaniem dla wielu administratorów. Profesjonalizacja tego sektora i kształcenie interdyscyplinarnych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest koniecznością wyrażoną w RODO i potrzebach rynku pracy. Będziesz specjalistą do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych, technicznych i archiwizacji określonej w RODO, a tym samym coraz częściej poszukiwanym ekspertem w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach, szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów.


Koncepcja programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa UE – RODO, jak również polskich regulacji ochrony informacji jakim jest Rozporządzenie KRI.


Artykuł 37 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, mówi expressis verbis, że „Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz. Urz. UE L 119/1).


NOWE przepisy bardzo szczegółowo określają zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IODO niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych, w szczególności: kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi; osób wyznaczonych do wykonywania zawodu Inspektora; doradców i konsultantów; kandydatów na IODO; kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców; kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość); kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.); osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, w przyszłości: IODO, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).


LICZBA GODZIN / ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym / zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 218 godzin .


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych , uprawniające do ubiegania się o pracę na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].


Jeden z pierwszych tego typu kierunków w Polsce!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2017/2018 prowadzi studia przygotowujące kandydatów do pełnienia nowej roli w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiadamy pierwszych absolwentów studiów podyplomowych IODO, wykwalifikowanych w aspekcie zmian dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach była również przedmiotem rozmowy z red. Łukaszem Kocurem w telewizji Echo24, w której uczestniczyli ekspert DSW Jarosław Feliński oraz rzecznik prasowy DSW Dawid Frik.wideo: Jarosław Feliński, Dawid Frik w telewizji Echo24 (dn. 11.02.2017 r.)

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ INFORMATOR


WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:

  Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych osobowych [RODO]
 • Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001 cz.I [KRI]
 • Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego [RODO]
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy org. [RODO]
 • Dobór osób funkcyjnych (IODO/MBI/ASI /Audytor) [RODO]
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. I [RODO]
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – jakość ochrony informacji PN -27001 [KRI]
 • Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych) [RODO]
 • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki [RODO]
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka [KRI]

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji – systemy bezpieczeństwa (system informacyjny a system informatyczny):

 • Krajowy organ ochrony danych osobowych: uprawnienia [RODO]
 • Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji [RODO]
 • Systemy informacyjne a informatyczne Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ochroną systemów w organizacji [KRI]
 • Polityka informacyjna administratora [RODO]
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. II, identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem [RODO]
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001 cz. II [KRI]
 • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing [RODO]
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji [KRI]
 • Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych [OIN]
 • Andragogika – teoria edukacji dorosłych, cele, treści i formy kształcenia [RODO]

KONFERENCJA NAUKOWA
„RODO final countdown – nowa jakość w ochronie danych osobowych”

Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową RODO final countdown – nowa jakość w ochronie danych osobowych. Wydarzenie odbyło się 16 maja 2018r. w Centrum Konferencyjnym DSW we Wrocławiu. Konferencja realizowana była pod patronatem honorowym Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prof. DSW dr hab. Ewy Kurantowicz.


Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
CZYTAJ WIĘCEJ – KLIKNIJ TUTAJ

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider
PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
LICZBA GODZIN 218
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 2200 zł
RATA MIESIĘCZNA 440 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Iwony Ładysz kierowinika tego kierunku: iwona.ladysz@dsw.edu.pl

Jarosław Feliński

Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; (twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017, wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Od 2015 konsultant i Administrator Bezpieczeństwa Inforamacji wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.


Przemysław Olszewski

Dyrektor Biura Rektora AGH Kraków, Audytor wiodący PN 27001


Sebastian Szczerba

Audytor wiodący PN 27001, radca prawny.


Roman Podobiński

Szef IT JST GDAŃSK; Audytor wiodący PN 27001


Tomasz Lenarczyk

Radca prawny, wykładowca akademicki


Przemysław Kanikowski

Audytor Wiodący PN 27001, dyplomowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nauczyciel akademicki, kształci słuchaczy w obszarach bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych oraz inżynierii systemów ochrony. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.


Michał Tuz

doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor koncepcji badań naukowych skuteczności bezpieczeństwa informacji w sieciach informatycznych. Audytor Wiodący PN 27001 [IRCA]. Nauczyciel i wykładowca WIT w Warszawie, kształci słuchaczy w obszarach zarządzania systemami i sieciami informatycznymi w zróżnicowanych organizacjach. Autor analiz i opinii problemowych zarządzania sieciami informatycznymi, w tym także skutecznego kasowania danych z nośników tradycyjnych i elektronicznych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji placówek oświatowych, instytucji budżetowych i przedsiębiorstw.


Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

KLIKNIJ TUTAJ

Dolnośląska Szkoła Wyższa – #MiejsceDlaCiebie

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy zgodne z międzynarodowymi standardami. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu), gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów (bez żadnych ukrytych opłat). Współpracujemy z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudniamy blisko 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestujemy w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Dyplom ukończenia studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej posiada ponad 31 tys. absolwentów.

Rekrutacja