Programowanie gier komputerowych

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I ANALIZA DANYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH

INFORMATYKA

studia I stopnia inżynierskie

Studia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Programowanie gier komputerowych pomogą Ci zdobyć wiedzę i niezbędne umiejętności, których oczekiwać będą Twoi przyszli pracodawcy. Kompetencje, które nabędziesz są obecnie poszukiwane przez firmy zajmujące się wytwarzaniem gier oraz systemów multimedialnych. Zajęcia i ćwiczenia w trakcie studiów prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny rozwoju gier i efektów multimedialnych. Specjalność obejmuje bloki przedmiotów poświęconych programowaniu i projektowaniu interfejsów gier komputerowych, grafice komputerowej, tworzeniu aplikacji multimedialnych oraz zaawansowanym technikom komputerowym wykorzystywanym w realizacji efektów multimedialnych w grach. To jedyna tego typu oferta edukacyjna we Wrocławiu! Jako absolwent (po studiach) możesz ubiegać się o pracę m.in. jako: programista gier, tester gier komputerowych, specjalista od realizacji efektów specjalnych w grach, programista aplikacji mobilnych, projektant systemów multimedialnychDODATKOWE ATUTY KIERUNKU INFORMATYKA:

PROGRAM KSZTAŁCENIA POPARTY APROBATĄ PRACODAWCÓW:
REC GLOBAL, IDAGA SMART SOLUTIONS,
CREATIVE ENGINEERING, SMART SOLUTION CONSULTING

W PLANIE STUDIÓW PRZEWAŻAJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PROWADZONE PRZEZ OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM W OBSZARZE IT
ORAZ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW:
PROGRAMISTÓW I PROJECT MANADŻERÓW

DUŻY WYBÓR MIEJSC PRAKTYK W FIRMACH,
KTÓRE POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁY PROGRAM KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU INFORMATYKA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej