Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I ANALIZA DANYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH

INFORMATYKA

studia I stopnia inżynierskie

Studia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych obejmują bloki przedmiotów poświęconych projektowaniu systemów informatycznych oraz zaawansowanym technikom komputerowym analiz danych, w tym także danych finansowych. Dzięki tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców, a to wszystko pod okiem ekspertów z dziedziny programowania. Po studiach znajdziesz zatrudnienie m.in. jako: programista; analityk danych; tester oprogramowania; administrator systemów informatycznych.PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 1 75 6
Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 2
Technologie informacyjne 75 5
Ochrona własności intelektualnej i bezpieczeństwo systemów informatycznych 75 6
Ekonomia 75 5
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości 60 4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych (wybór) 30 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 75 5
Fizyka 60 6
Podstawy systemów informatycznych 75 4
Bazy danych 1 75 4
Podstawy programowania 1 75 4
Sieci komputerowe 75 5
Przedmiot z zakresu nauk społecznych (wybór) 30 2
Język obcy 1 45 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 2 45 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Statystyka i analiza danych 75 6
Programowanie obiektowe 75 6
Podstawy finansów i rachunkowości 60 5,5
Bazy danych 2 75 6
Podstawy programowania 2 75 6
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Algorytmy i struktury danych 75 6
Grafika komputerowa 75 6
Gromadzenie i eksploracja danych 1 75 6
Prawo gospodarcze 60 5,5
Zarządzanie systemami informatycznymi 80 6
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Gromadzenie i eksploracja danych 2 75 5
Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych 75 5
Big data – źródła i metody opracowania danych 1 75 4
Programowanie JAVA 40 3
Praktyka zawodowa1 240 9
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 20 2
Praca dyplomowa 1 60 2
Praktyka zawodowa1 240 9
Big data – źródła i metody opracowania danych 2 75 5
Programowanie współbieżne 75 6
Wprowadzenie do systemów sztucznej inteligencji 75 6
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 20 2
Praca dyplomowa 1 250 0
Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych 75 5
Sieci neuronowe 75 4
Algorytmy genetyczne 75 4
Systemy rozproszone 75 5

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 1 45 6
Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 2
Technologie informacyjne 50 5
Ochrona własności intelektualnej i bezpieczeństwo systemów informatycznych 50 6
Ekonomia 50 5
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości 35 4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych (wybór) 15 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 45 5
Fizyka 35 6
Podstawy systemów informatycznych 35 4
Bazy danych 1 35 4
Podstawy programowania 1 35 4
Sieci komputerowe 30 5
Przedmiot z zakresu nauk społecznych (wybór) 15 2
Język obcy 1 30 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 2 30 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Statystyka i analiza danych 50 6
Programowanie obiektowe 50 6
Podstawy finansów i rachunkowości 30 5,5
Bazy danych 2 50 6
Podstawy programowania 2 50 6
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Algorytmy i struktury danych 45 6
Grafika komputerowa 45 6
Gromadzenie i eksploracja danych 1 50 6
Prawo gospodarcze 30 5,5
Zarządzanie systemami informatycznymi 80 6
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Gromadzenie i eksploracja danych 2 50 5
Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych 65 5
Big data – źródła i metody opracowania danych 1 65 4
Programowanie JAVA 40 3
Praktyka zawodowa1 240 9
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 20 2
Praca dyplomowa 1 0 2
Praktyka zawodowa1 240 9
Big data – źródła i metody opracowania danych 2 65 5
Programowanie współbieżne 50 6
Wprowadzenie do systemów sztucznej inteligencji 75 6
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 20 2
Praca dyplomowa 1 0 10
Projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych 50 5
Sieci neuronowe 65 4
Algorytmy genetyczne 65 4
Systemy rozproszone 65 5

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU INFORMATYKA:

PROGRAM KSZTAŁCENIA POPARTY APROBATĄ PRACODAWCÓW:
REC GLOBAL, IDAGA SMART SOLUTIONS,
CREATIVE ENGINEERING, SMART SOLUTION CONSULTING

W PLANIE STUDIÓW PRZEWAŻAJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PROWADZONE PRZEZ OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM W OBSZARZE IT
ORAZ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW:
PROGRAMISTÓW I PROJECT MANADŻERÓW

DUŻY WYBÓR MIEJSC PRAKTYK W FIRMACH,
KTÓRE POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁY PROGRAM KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU INFORMATYKA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej