Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości [NOWOŚĆ]

Studia „Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości” to unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.

Volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność), czyli VUCA, to środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Jeszcze nigdy w historii zarządzania, umiejętność reagowania na zmiany w oparciu o ludzi nie odgrywała tak wielkiego znaczenia.


Karolina Hudowicz, kierownik studiów podyplomowych na kierunku: Hililider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości / Trener, Manager, Certyfikowany Coach ICF

W odpowiedzi na te potrzeby, proponujemy kierunek, który oparty będzie na czterech filarach:

ZDOBYWANIE WIEDZY

od doświadczonych naukowców, praktyków
i uznanych autorytetów biznesu, którzy poprowadzą wykłady

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA

czyli spotkania z ludźmi biznesu,
zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy,
którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania

ZDOBYWANIE KOMPETENCJI

i ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich,
prowadzonych przez kadrę trenersko-coachingową

ZDOBYWANIE PRAKTYKI

poprzez realizację złożonego projektu biznesowego,
realizowanego według nowoczesnych modeli zarządzania

Arrow
Arrow
Slider

Do kogo adresujemy studia na tym kierunku?

Studia dedykowane są doświadczonym menadżerom oraz liderom, poszukującym rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów startupów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania. To także studia dla dynamicznie rozwijających się organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Czego nauczysz się podczas zajęć, które poprowadzą uznani eksperci?

W trakcie studiów dowiesz się m.in. w jaki sposób zbudować zaangażowanie w zespole, jak stworzyć lub przekształcić organizację, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje, jak stworzyć organizację turkusową i przygotować ją do zmiany oraz skutecznie tę zmianę przeprowadzić. Eksperci i praktycy prowadzący zajęcia nauczą Cię i wyposażą w niezbędne umiejętności w zakresie motywowania zespołów wielopokoleniowych, podejmowania decyzji w świecie VUCA, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji. Dowiesz się również, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych. Wprowadzimy Cię w tajniki: koncepcji Open Eyes Economy, zwinnych metodyk zarządzania, teorii U Otto Scharmera z MIT, poziomów świadomości Graves’a, Spiral Dynamics, Action Learning, Neuroprzywództwa, doktryn jakości, metody MindSonar.


Zdobędziesz praktyczne umiejętności, pozwalające rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi, tym samym pomnożymy Twoją osobistą efektywność. Nauczymy Cię sprawnego posługiwania się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora. Zdobędziesz nowe, ale też rozwiniesz swoje dotychczasowe kompetencje liderskie, jak np. umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych, w tym: NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem; zdobędziesz wiedzę w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, open eyes economy, design thinking), nabędziesz niezbędne doświadczenie i przetestujesz nowe modele zarządzania w ramach projektów biznesowych. Zainspirujemy Cię do dalszego rozwoju poprzez spotkania z wyjątkowymi liderami, networking i stworzenie grup rozwoju.

Co znajduje się w progamie studiów?

Filar 1 – Zdobywanie wiedzy…

…od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy poprowadzą zajęćia w następujących obszarach: poziomów świadomości Graves’a. Spiral Dynamics, Open eyes economy – Firma –Idea, Modeli turkusowych organizacji ( Teal Organisation), Doktryn jakości prof. Blikle, Zarządzania różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem zespołów międzypokoleniowych, Teorii U Otto Scharmera, Holokracji jako model partnerskich organizacji, Neuroprzywództwa, Zwinnego zarządzania – Agile

Filar 2 – Zdobywanie doświadczenia…

…poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania, a także: Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania ( zobacz partnerów), Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach.

Filar 3 – Zdobywanie kompetencji…

…a także ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich, prowadzonych przez kadrę trenersko-coachingową w zakresie: Badanie własnych stylów myślenia i wartości – metaprogramy MindSonar, NVC – Non Violent Comunication jako podstawowa kompentecja lidera, U.Lab Coaching – doświadczanie uważnego słuchania, Budowanie samozarządzających się zespołów, Zarządzanie kompetencjami w zespole w czasach VUCA – narzędzia team coachingu, Design Thinking w projektowaniu zmiany, Rozwiązywanie problemów – Action Learning, Innowacyjne poszukiwanie rozwiązań – Case Clinic

Filar 4 – Zdobywanie praktyki:

Realizacja złożonego projektu biznesowego w oparciu o nowoczesne modele zarządzania. Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia mentora biznesowego i trenersko-coachingowego oraz z MindSonar czyli badania stylów myślenia i hierarchii wartości w ramach realizacji projektu biznesowego w trakcie trwania studiów.

PARTNERZY & PATRONI TEGO KIERUNKU STUDIÓW:

WYSOKOŚĆ CZESNEGO I ORGANIZACJA STUDIÓW:

OPŁATY ZA STUDIA:
wpisowe 1 x 100 zł
10 rat 10 x 590 zł
2 raty 2 x 2950 zł
1 rata 1 x 5900 zł
ORGANIZACJA STUDIÓW
czas trwania: 2 semestry
ilość zjazdów 10
ilość godzin: 180

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji
Rekrutacja