#specjalność: Geodezja gospodarcza

Specjalności do wyboru:

GEOINFORMATYKA GEODEZJA GOSPODARCZA

REKRUTACJA ZIMOWA
2018/2019

GEODEZJA

I KARTOGRAFIA

studia I stopnia inżynierskie
(niestacjonarne)

zarejestruj się
do 10 marca 2019 r.
STUDIUJ JUŻ OD 360 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

#CzegoSięNauczysz:


Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia w ramach specjalności Geodezja gospodarcza pozwolą Ci na uzyskanie rozszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej, geodezji szczegółowej, fotogrametrii i teledetekcji oraz systemach informacji przestrzennej. Studia przygotują Cię do wykonywania specjalistycznych prac z zakresu geodezji wyższej, inżynieryjnej i satelitarnej, (pomiary inżynieryjne, technologie fotogrametryczne, kartografia tematyczna, obsługa inwestycji). Po odbyciu praktyk zawodowych będziesz mógł ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych z zakresu geodezji i kartografii (Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
Nauczysz się też m.in. metod kierowania zespołami, zakładania firm geodezyjnych i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

nauki-techniczne

#PracaDlaCiebie:


Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych
 • sektorze administracji publicznej
 • własnej działalności w zakresie geodezji i kartografii

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot ECTS
Technologia informacyjna 6
Prawo autorskie 1
Matematyka 1 9
Fizyka 1 5
Podstawy budownictwa 3
Geodezyjne pomiary terenowe 1 6
Semestr II
Przedmiot ECTS
Matematyka 2 7
Fizyka 2 5
Rachunek wyrównawczy 4
CAD 1 3
Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne 3
Geodezyjne pomiary terenowe 2 6
Mentoring językowy 1 2
Semestr III
Przedmiot ECTS
Przedmiot z nauk humanistycznych 2
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne 2,5
Geodezyjne pomiary kartometryczne 3
Geodezyjne układy odniesienia 7
Geodezja inżynieryjna 7
Fotogrametria 6,5
Mentoring językowy 2 2
Semestr IV
Przedmiot ECTS
Przedmiot z nauk społecznych 2
CAD 2 4
Osnowy geodezyjne 4
Geodezja fizyczna i satelitarna 4
Teledetekcja 6
Mentoring językowy 3 2
Moduł praktyk specjalnościowych 8
Semestr V
Przedmiot ECTS
Prawo 3
Geodezyjne pomiary realizacyjne 7
Kartografia 7
Kataster nieruchomości 7
Gospodarka nieruchomości 4
Mentoring językowy 4 2
Semestr VI
Przedmiot ECTS
Pomiary katastralne 4
Wycena nieruchomości 5
Seminarium dyplomowe 1 2
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Geoinformatyka 19
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Geodezja gospodarcza 19
Semestr VII
Przedmiot ECTS
Seminarium dyplomowe 2 2
Praca dyplomowa 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Geoinformatyka 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Geodezja gospodarcza 14

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Partnerzy kierunku:

nauki-techniczne

#PraktyczneStudia:


 • możliwość zdobycia niezbędnych uprawnień zawodowych
 • zajęcia poprowadzą eksperci oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • w trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe

Dodatkowe atuty kierunku #Geodezja i kartografia:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UZYSKANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO INŻYNIERA

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ABSOLWENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Arrow
Arrow
Slider

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane).
Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:

czesne_stale
  nauki-techniczne

  Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

czesne_stopniowane
  nauki-techniczne

  Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja
dr Stanisław Jakubowicz

#ekspertDSW: dr Stanisław Jakubowicz

Fizyk, wieloletni organizator Jesiennej Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki". Autor programów nauczania fizyki w szkołach, podręczników szkolnych i licznych publikacji z tego obszaru nauki. Członek zespołu zakładającego w 1997 roku DSW i organizator Wydziału Nauk Technicznych

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz popup

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk POPUP

#ekspertDSW: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk


Doktor nauk o ziemi, specjalność ochrona środowiska. Działalność naukowa skupiona jest na dwóch zagadnieniach dotyczących geograficznych systemów informatycznych (GIS) oraz odnawialnych źródłach energii i technologiach ochrony środowiska szczególności ochrony atmosfery. Dyrektor Instytutu Geodezji oraz twórca i promotor kierunku ochrona środowiska

dr inż. Małgorzata Mendela-Anzlik

#ekspertDSW: dr inż. Małgorzata Mendela-Anzlik


Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie systemów informacji geograficznej oraz modelowania przestrzennego

białe tło

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Edward Osada


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji i kartografii oraz GIS. Twórca i promotor kierunku geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

białe tło

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji przemysłowej: 140 publikacji (kilka z listy JCR). Autor 30 patentów oraz 30 wdrożeń.

białe tło

#ekspertDSW: dr hab. inż. Marek Trojanowicz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie geodezji wyższej oraz geodezyjnych systemów informatycznych.

białe tło

#ekspertDSW: dr inż. Szymon Ilczuk


Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalności: geodezja podstawowa, pomiary podstawowe. Uprawniony geodeta. Prowadzi zajęcia z zakresu GIS, wizualizacji kartograficznych, pomiarów terenowych.

białe tło

#ekspertDSW: dr inż. Edward Sawiłow


Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie wyceny nieruchomości oraz gospodarki nieruchomościami. Główne zainteresowania skupione na tematyce modelowania wartości nieruchomości dla potrzeb ich wyceny oraz potrzeb powszechne taksacji nieruchomości.

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
460 zł
cena:

410 zł

10 rat cena regularna:
530 zł
cena:

470 zł

2 raty cena regularna:
2650 zł
cena:

2350 zł

1 rata cena regularna:
5300 zł
cena:

4700 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II, III i IV.

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj już od 335 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

STUDIA NIESTACJONARNE

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:
385 zł
cena:

335 zł

10 rat cena regularna:
440 zł
cena:

380 zł

2 raty cena regularna:
2200 zł
cena:

1900 zł

1 rata cena regularna:
4400 zł
cena:

3800 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 440 zł
10 rat 505 zł
2 raty 2525 zł
1 rata 5050 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat 525 zł
10 rat 605 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 6050 zł
IV ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 610 zł
2 raty 3050 zł
1 rata --- zł

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.