Geodezja i kartografia

SPECJALNOŚCI:
[kliknij poniżej]
GEOINFORMATYKA GEODEZJA GOSPODARCZA

GEODEZJA

I KARTOGRAFIA

studia I stopnia

JEDYNE STUDIA WE WROCŁAWIU
PROWADZONE W TRYBIE NIESTACJONARNYM!


Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia przygotują Cię do podjęcia pracy w biurach geodezyjnych, firmach geoinformacyjnych oraz wydziałach geodezji sektora administracji samorządowej i państwowej. Zdobytą wiedzę wykorzystasz także we współpracy z instytucjami zajmującymi się gospodarczą obsługą nieruchomościami, firmami budowlanymi, projektantami oraz architektami, którzy korzystają z kompleksowych usług w procesie przygotowania map i planów. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prac związanych z wykonawstwem geodezyjnym, jak również do projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej. Masz również możliwości zdobycia niezbędnych uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, które pomogą Ci prowadzić własną działalność gospodarczą. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które zapewniają współpracujący z nami partnerzy tego kierunku.


Oferowane specjalności na studiach I stopnia:

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UZYSKANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO INŻYNIERA

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ABSOLWENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.
Partnerzy kierunku w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej