Fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji

Studium przygotowuje do

wykorzystania nowoczesnych technologii multimedialnych w produkcji materiałów dziennikarskich i promocyjno-reklamowych. Priorytetem jest zapoznanie z tworzeniem materiałów wizualnych i audiowizualnych jako wszechstronną dziedziną użytkową.

Studenci zdobędą wiedzę

o komunikacyjnych, społecznych i rynkowych uwarunkowaniach produkcji audiowizualnej – zwłaszcza w kontekście mediów internetowych, reklamy, promocji i public relations.

Zdecydowaną większość programu studiów stanowią zajęcia warsztatowe ukierunkowane na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie planowania koncepcyjnego oraz zróżnicowanych technik rejestracji, obróbki i przetwarzania obrazu i dźwięku. Warsztaty prowadzone są przez uznanych reżyserów, fotografów i producentów multimedialnych z bogatym doświadczeniem zawodowym.

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA
ILOŚĆ GODZIN
OPŁATY
WPISOWE … zł
CZESNE (SEMESTR) … zł
RATA MIESIĘCZNA … zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej