Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 267 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna przygotują Cię do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. W trakcie studiów poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W ramach zajęć, które prowadzone są głównie w formie warsztatów i ćwiczeń, nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne – niezbędne do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy edukacji najmłodszych, cenieni metodycy, jak również badacze o bogatym dorobku naukowym w obszarze nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, pomoże Ci w stawaniu się nauczycielem kompetentnym, kreatywnym i refleksyjnym. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej (przedszkole/szkoła). Będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane przez nauczyciela/opiekuna praktyk oraz nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Doświadczenie zdobyte w ramach praktyk, będzie również pomocne w założeniu własnego przedszkola/punktu przedszkolnego czy innej formy edukacji najmłodszych.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 350 godzin realizowane metodami aktywizującymi (głównie ćwiczenia). Program obejmuje 160 godzin praktyk*.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych oraz przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy zarówno jako nauczyciel przedszkola, jak i nauczyciel klas I-III.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:

 • Metodyka edukacji przedszkolnej,
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • Metodyka kształcenia językowego,
 • Metodyka edukacji matematycznej,
 • Metodyka edukacji przyrodniczej,
 • Metodyka edukacji muzycznej,
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej,
 • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych,
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
 • Emisja głosu.

dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Socjologii edukacji. Pedagog mediów i absolwentka specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Poradnictwo Pedagogiczne w DSW. Ukończyła studium Komunikowania i kreowania wizerunku publicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami pedagogiki i psychologii, jest uczelnianym tutorem i opiekunem praktyk. Laureatka konkursów literackich, współpracująca z lokalnymi mediami. Autorka książki „Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli”* i wielu artykułów jak np. „Angry kids”, „Pokolenie show off. Młodość pod presją znaczenia”, „ Z kamerą wśród ludzi” . Badaczka szkoły, relacji nauczyciel-uczeń, opisująca wpływ mediów i wzorców kultury masowej na sposób myślenia i zachowania młodzieży.


*dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, „Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli”, Wydawnictwo Naukowe DSW 2016 ☛ kliknij tutaj, aby zamówić online ☚


mgr Dorota Rumianowska

Dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W roku 1990 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim i uzyskała tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością nauczanie początkowe. Od 29 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wczesnej edukacji, obecnie w Szkole Podstawowej Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej. W pracy zawodowej Jej największą pasją jest nauczanie matematyki. Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. wykorzystanie zabaw i gier matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej; gimnastyka mózgu; wykorzystywanie technik pamięciowych w nauce szkolnej; mózg lubi zabawę, muzykę, ruch; edukacja wczesnoszkolna to najważniejszy etap uczenia matematyki; mnemotechniki; doświadczam, ćwiczę; rozumiem- matematyka w działaniu; diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie zajęć ze studentami, które prowadzi od 8 lat, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przedstawia metodyczne postępowanie przy wprowadzaniu pojęć matematycznych, przybliża strategie rozwiązywania zadań. Na podstawie wieloletniej obserwacji dzieci wyjaśnia jak można uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić uczniów do nauki. Dzieli się swoim warsztatem pracy szczególnie pomocami matematycznymi zbieranymi i tworzonymi przez lata. Wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli w przyszłości prowadzić atrakcyjne zajęcia matematyczne z dziećmi.


mgr Joanna Klima

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, od 25 lat realizująca swoją życiową pasję. Pracuję w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. we Wrocławiu oraz jako wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Dolnośląska koordynatorka Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Działam na rzecz Ustaw Obywatelskich złożonych w Sejmie RP. Jako absolwentka podyplomowych studiów Akademii Sztuk Teatralnych współtworzę amatorską grupę teatralną Trzecia Środa. Jako aktywistka miejska próbuję zmieniać przestrzeń miasta, działając w Stowarzyszeniu Akcja Miasto i zajmując się projektami edukacyjnymi, rowerowymi i przeciw smogowymi. Jako społecznik osiedlowy jestem założycielem grupy Serce Szczepina i stawiam na aktywizowanie działań lokalnych mieszkańców. W pracy z dziećmi stawiam na łamanie szkolnej rutyny i szukanie edukacji poza budynkiem szkolnym. Studentom chcę pokazać to, co najcenniejsze w pracy pedagoga i zarazić ich miłością do tego zawodu. Uważam, że nauczyciel powinien być przede wszystkim kreatywny, dlatego tą cechę wykorzystuję z powodzeniem, również poza pracą zawodową.


dr Joanna Mysiakowska

Absolwentka biologii oraz socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, społecznych aspektów komunikowania. Zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół pogranicza nauk biologicznych i społecznych – tematyki wychowania, w kontekście dwóch obszarów wiedzy o człowieku – biologicznym i społecznym. Tematem pracy doktorskiej były pedagogiczne aspekty sporu: natura-kultura w poradnikach wychowawczych. Od 2005 rozpoczęła pracę jako asystent w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aktualnie na stanowisku adiunkta.kierownik studiów: dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak


mgr Ewa Bińczyk

Pedagog, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagog specjalny, kierunek: pedagogika specjalna o specjalności: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyła szereg kursów z zakresu m.in.: nauki czytania sylabowego, udzielania pierwszej pomocy, indywidualizacji pracy z uczniem. Od wielu lat prowadzi zajęcia w zakresie edukacji artystycznej dla uczniów (plastyczne, teatralne, lekcje twórczości), a także pozalekcyjne zajęcia ortograficzne. Jest szkolnym koordynatorem ogólnopolskich konkursów polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Jest również twórcą i organizatorem innowacji pedagogicznej w szkole, której głównym celem jest propagowanie wśród uczniów klas młodszych zamiłowania do matematyki przez układanie opowieści, bajek matematycznych oraz współtworzenie ciekawych kart pracy. Od 1999 r. pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, od 2007 r wykładowca na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich.


mgr Halina Golik -Wojaczek

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Wychowania Muzycznego. Pracuje z dziećmi 3 – 7 letnimi, w wielu przedszkolach we Wrocławiu. Rozwija zdolności muzyczne i zainteresowanie muzyką poprzez zabawę, piosenkę oraz grę na instrumentach Orffa i fortepianie. Praca z dziećmi to dla Niej wielka radość i pasja. W pracy z dziećmi i studentami wykorzystuje metodę Carla Orffa i E. Edwina Gordona. Metody te poznawała i doskonaliła na licznych warsztatach i kursach w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1997 roku prowadzi zajęcia metodyczno – muzyczne ze studentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2010 nagrała ze studentami płytę z piosenkami dla dzieci.


dr Anna Malska – Śmiałowska

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i później absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauczycielka mianowana wychowania fizycznego. Trenerka II klasy w lekkoatletyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami- studentami UTW. Pracownica Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu oraz zajęcia z wychowania fizycznego w DSW.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
320 zł
cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna:
1600 zł
cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna:
4800 zł
cena:

4200złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
320 zł
cena:

267 zł

opłata semestralna cena regularna:
1600 zł
cena:

1334 zł

koszt studiów cena regularna:
4800 zł
cena:

4000 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Małgorzaty Mikołajczak-Woźniak
– kierownika tego kierunku: malgorzata.mikolajczak-wozniak@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja